Strandrydding

Strandrydding

Som tidligere år, er det mulig å levere strandryddeavfall gratis til ReMidt. Det betinger imidlertid at du benytter våre gule standryddesekker.
Endringer for eFaktura-mottakere

Endringer for eFaktura-mottakere

Bankvesenet i Norge er i ferd med å legge om systemene for eFaktura i Norge. Skal du fortsette å motta eFaktura fra ReMidt IKS, må du ha gitt godkjennelse til dette via din bank eller Vipps.