Nabodeling for større samarbeid i borettslag og sameier

For borettslag og større samarbeid kan vi tilby to ulike avfallssystemer som erstatning for dunker og tradisjonelle containere: bunntømte og nedgravde avfallsløsninger.

Begge disse løsningene har samme kildesortering som ved bruk av plastdunker: matavfall, restavfall, papp/papir, plastemballasje og glass-/metallemballasje.

Felles for disse to ordningene er :

 • Borettslaget/samarbeidet er ansvarlig for renhold/vedlikehold av området rundt containerne
 • Borettslaget/samarbeidet er ansvarlig for brøyting og strøing på området
 • Biler og annet utstyr må stå minimum en meter unna containere
 • Utstyret bør plasseres der beboerne naturlig går forbi
 • Reduserer brannfare
 • Containere bør ikke stå slik at de er til hinder for trafikk og ferdsel
 • Husstander som er med på ordningen må levere alt avfallet sitt til bunntømte containere
 • Det gis reduksjon i gebyret på 15 % av et normalabonnement for nabodeling
 • Det vil komme et tillegg til gebyret for innvendig vasking av containere

Ta kontakt med ReMidt før du starter planleggingen av renovasjonsløsning.

Last ned informasjon:

Brosjyre – Avfallsløsninger i borettslag, sameier og tettbygde områder

Veileder – Renovasjonsteknisk planlegging i ReMidt

Ny forskrift 2021 – Forskrift for husholdningsavfall (renovasjonsforskriften)

Bunntømte containere

Bunntømte containere kan erstatte dunker og tradisjonelle containere der det er 10 eller flere boenheter som ønsker å dele utstyr. Denne løsningen er en renere og ryddigere løsning enn vanlige containere og dunker. Med liten åpning unngår man mye rot og feilsortering, en risikerer ikke at avfall faller ut – eller at dunkene velter. Bunntømte containere finnes i flere størrelser, fra 1,7 til 4,2 kubikkmeter.

Viktig å vite:
 • Denne løsningen egner seg godt der flere enn 10 boenheter deler utstyr
 • Borettslag/samarbeidet stiller tomt til disposisjon
 • Grunneiere må godkjenne plassering av bunntømte containere

Nedgravd avfallsløsning

Dette vil si at selve avfallscontaineren befinner seg under bakkenivå, i et nedgravd fundament. Containerne vil som hovedregel være utrustet med tilgangskontroll. Alle brukere får sin egen elektroniske nøkkelbrikke.

Nedgravde avfallscontainere har en rekke fordeler i forhold til å ha vanlige containere og/eller dunker stående.

 • Plassbesparende
 • Penere utemiljø
 • Mindre luktproblemer
 • Enklere bruk
 • Ingen skadedyr
 • Redusert brannfare
 • Bidrar til bedre sortering
Viktig å vite:
 • Egner seg godt for samarbeid med 30 eller flere boenheter som ønsker å dele avfallsutstyr.
 • Borettslag/samarbeidet stiller tomt til disposisjon og må avklare med kommunen for evt. byggesøknad.
 • Borettslag/samarbeidet må koste grunnarbeid og betongkummer
 • Det kommer et tillegg i gebyret for nedgravd løsning på 20%