Hjemmekompostering

Hjemmekompostering


Hjemmekompostering er en miljøvennlig måte å kvitte seg med våtorganisk avfall fra husholdningen på (matrester og annet organisk avfall). Kompostering reduserer avfallsmengden i en husholdning og resultatet blir god matjord og billigere renovasjon.

Den som driver med hjemmekompostering kan slippe å få egen dunk for matavfall. Forutsetningen er at abonnenten har gjennomført komposteringskurs i vår regi, i tillegg til å ha inngått avtale om hjemmekompostering. Som kompostering regnes både tradisjonell varmkompost og Bokashi (fermentering). Tilbudet er kun tilgjengelig for husholdningsabonnenter og ikke for hytte- og fritidsabonnenter. Rabatten du oppnår ved å ha avtale om hjemmekompostering utgjør 15% av et normalabonnement for bolig.

Kurs arrangeres normalt flere ganger i året og kursene arrangeres som digitale webinar.


Se datoer og meld deg på gratis komposteringswebinar/kurs

En avtale om hjemmekompostering er personlig og gjelder beboer på boenheten det søkes for. Dette i henhold til renovasjonsforskriften § 2-7 og § 8 i våre retningslinjer. Den som inngår avtale om hjemmekompostering, må være samme person som registrerte seg som kursdeltaker. Det er ikke mulig å søke rabatt for hjemmekompostering med mindre du har deltatt på et av våre kurs.

I tilfeller hvor beboer/leieboer ønsker avtale om hjemmekompostering, må søknadsskjema signeres av både eier og beboer/leieboer på boenheten.

Søknad om avtale (eier) Søknad om avtale (beboer/leietaker)

Varmkompostering

Hjemmekompostering, eller varmkompostering, er nedbryting av matavfall i en lukket og isolert kompostbeholder. Isolasjonen holder på varmen som blir frigitt i selve komposteringsprosessen. Varmen kan komme opp i 50 – 70º C og gjør at ugress og smittestoffer i kompostmassen uskadeliggjøres raskt, også om vinteren. Kompostjorda er utmerket til å bruke i blomsterbed og til potteplanter. Resultatet blir god matjord og billigere renovasjon. I kompostbingen kan man også legge hageavfall.

Alt organisk avfall fra husholdningen kan komposteres. For eksempel frukt- og grønnsaksavfall, mel- og melkeprodukter, te-blader og kaffegrut, kjøtt- og fiskerester , potteplanter og hageavfall.

Det finnes ulike varmkompostbeholdere. Plastbeholdere er gjerne mer holdbare i motsetning til de av tre, men begge fungerer like godt å kompostere i. Det anbefales svanemerkede kompostbeholdere. Du kan også bygge din egen kompostbeholder, så lenge forskriftene følges.

Krav til godkjenning av kompostbeholder:
• Minimum fem cm isolasjon i vegger, bunn og lokk.
• Ingen åpninger hvor gnagere kan komme inn.
• Lokk med lukkemekanisme.
• Ventilasjonssystem som sikrer lufttilgang inn, og slipper vanndamp ut.
• Gir god avrenning av evt. sigevann.
• Evt. bunnplate av polystyren skal være dekket underst av finmasket og bitesikker netting.

Les mer om kompostering i heftet «Ren jord» som er en håndbok i hjemmekompostering.

Bokashi

Bokashi er en løsning for kjøkkenkompost (IKKE hageavfall) som består av en plastbøtte med tett lokk. Denne kan du gjerne ha i kjøkkenskapet samme med øvrig kildesortering. Bokashi er en anaerob fermenteringsprosess, den er kald (ingen forbrenning) og bokashimikrobene vil ha så lite luft som mulig. Bokashien trenger lite oppfølging.

Les mer om Bokashi her