Vårrydding og Rusken-aksjoner

På våren er det mange skoler, velforeninger, grendelag og andre som gjør en innsats for å rydde søppel i nærområdet sitt. Rusken-aksjoner er også en del av sånn rydding. ReMidt kan hjelpe til med å ta hånd om avfallet. Merk at dette ikke gjelder hageavfall og annet som kommer fra private husholdninger, men avfall som ryddes langs offentlige veier, parker og andre fellesområder,

Det er ikke egne sekker til slik rydding, så det må ordnes av rydderne. Vi krever likevel at det skal benyttes gjennomsiktige sekker for at vi skal ta det med.

Hvordan levere avfallet?

Det aller beste er om skolen/grendelaget/velforeninga kan kjøre sekker med avfall til nærmeste gjenvinningsstasjon selv. Da trenger du heller ikke gjøre avtale med oss på forhånd. Avfallet skal være i gjennomsiktige sekker.

Dersom det ikke er en mulighet, kan vi ta med sekker etter nærmere avtale. Det betyr at du må ta kontakt med oss før ryddinga, og avtale hentested og tidspunkt. Avfallet skal være i gjennomsiktige sekker.

Det koster ikke noe å levere slikt avfall til ReMidt. Alle våre utgifter til transport og avfallsbehandling vil dekkes inn av ReMidt Næring AS, som et bidrag til rene og ryddige nabolag og godt nærmiljø. Dette betyr at slikt avfall aldri vil ha innvirkning på renovasjonsgebyret som alle hus- og hytteeiere må betale.