Vårrydding og Rusken-aksjoner

På våren er det mange skoler, velforeninger, grendelag og andre som gjør en innsats for å rydde søppel i nærområdet sitt (offentlige veier, parker og andre fellesområder). Rusken-aksjoner er også en del av sånn rydding. Denne typen avfall kan du levere gratis til gjenvinningsstasjonen.

Det er ikke egne sekker til slik rydding, så det må ordnes av rydderne. Vi krever likevel at det skal benyttes gjennomsiktige sekker.

Hvordan levere avfallet?

Ryddelaget må selv kjøre sekkene med avfall til nærmeste gjenvinningsstasjon. Du trenger ikke gjøre avtale med oss på forhånd, men du må levere det i åpningstida. Avfallet skal være i gjennomsiktige sekker.

Det er gratis å levere slikt avfall til ReMidt. Våre utgifter til transport og avfallsbehandling dekkes inn av ReMidt Næring AS, som et bidrag til rene og ryddige nabolag og godt nærmiljø. Dette betyr at slikt avfall aldri vil ha innvirkning på renovasjonsgebyret som alle hus- og hytteeiere må betale.