Styret i ReMidt

Styret for ReMidt ble formelt valgt på representantskapsmøtet 29.04.2024.

Medlemmer av styret i ReMidt IKS:
Oddbjørn Bang (leder)
Maritta Ohrstrand (nestleder)
Roar Sørensen
Anna Therese Flatmo
Ivar Konrad Gangås
Jon Røstum

Ansattevalgte representanter:

Arne Fiske og Mona Kristin Pedersen

Varamedlemmer til styret:
1. varamedlem: Lilly Gunn Nyheim
2. varamedlem: Frank Jøran Brevik
3. varamedlem: Anna Lovisa Melland

Linn S. Stokke – personlig vara for Mona Kristin Pedersen
Ragnar Martin Opøien – personlig vara for Arne Fiske