Omlegging av adkomst til Orkanger gjenvinningsstasjon

Omlegging av adkomst til Orkanger gjenvinningsstasjon

I forbindelse med veiarbeid på E39 på Orkanger, vil det blir gjort en større omlegging av trafikken som innebærer endringer for den som skal til gjenvinningsstasjonen. Endringen gjelder fra 23. oktober og et lite år.
Levering av slakteavfall

Levering av slakteavfall

Høsten er jakttid, og med det kommer spørsmålet om levering av slakteavfall. ReMidt har ikke lov til å ta i mot slakteavfall ved våre gjenvinningsstasjoner. Dette skyldes at vi ikke har konsesjon fra Statsforvalteren til å ta i mot denne typen avfall.
Matavfallsposer – et miljøvalg

Matavfallsposer – et miljøvalg

Som privatkunde hos ReMidt får du utdelt egne poser som skal benyttes til matavfall. Valget av matavfallsposer er et miljøvalg vi har tatt sammen med andre renovasjonsselskap i hele Midt-Norge.