Avfallstaxi for husholdninger (ikke fritid)

Avfallstaxi for husholdninger (ikke fritid)

Hvordan bestiller jeg avfallstaxi, hva kan jeg levere og hvilke regler gjelder for denne ordningen?

Hvem kan benytte seg av avfallstaxien?

Ordningen gjelder kun for fastboende ikke for hytte/fritidsabonnenter.

Kunden bestiller selv via skjema her på hjemmesiden. Tjenesten er gratis og det tilbys to ganger pr. år pr. boenhet/husholdningsabonnement.

Hva kan du sende med avfallstaxien?

  • Avfallet må være sortert og plassert ved kjørbar vei/gårdsplass senest kvelden før henting.
  • Dersom avfallet leveres i sekker, må sekkene være gjennomsiktige.
  • Vi kan hente maks. 2 m3 pr. ordre. Dette tilsvarer om lag det som går på en standard bilhenger.
  • Max vekt pr enhet (gjenstand/sekk/eske) er 25 kg, da kun én person skal løfte den.
  • Ved større gjenstander, som sofaer o.l kan det hentes dersom kunde bistår med opplasting.
  • Dersom gjenstanden er mulig å trille på jekktralle (enkeltgjenstand/palle framsatt på fast underlag), er større vekt mulig etter avtale.
  • Mottaker står fritt å disponere gjenstander til ombruk, dersom ikke kunden aktivt har reservert seg.
  • Vi kan hente det meste av avfallet fra din husholdning med unntak av:
   • Farlig avfall
   • Smittefarlig avfall
   • Hageavfall
   • Radioaktivt/eksplosiver
   • Bygge og rivningsavfall

Når kommer avfallstaxien?

Etter at du har meldt fra via bestillingsskjema, vil du motta en e-post fra kundesenteret med informasjon om hentedag. Det kan ta inntil 14 dager fra din ordre er registrert til avfallet blir hentet.


Bestill avfallstaxi

Bestill avfallstaxi

Adresse

Felter merket med * er obligatoriske og må fylles ut. Merk: tilbudet gjelder ikke for hytte/fritidsabonnenter.
Kontaktperson ved henting
Kontaktperson om det ikke er fakturamottaker
Sending