Tøybleier

Tøybleier

Om du bruker tøybleier til barnet, blir det mindre avfall. ReMidt gir derfor støtte til familier som velger å bruke tøybleier.

Hvert bleiebarn bruker mange bleier hver dag. I snitt blir dette et tonn med avfall i bleieperioden. Bruk av tøybleier kan redusere avfallsmengden og du kan spare noen kroner.
Følgende kriterier må oppfylles for å få tilskudd:

  • Kunden må ha et boligabonnement hos ReMidt.
  • Barnet må ha folkeregistrert adresse på boenheten.
  • Barnet må ikke ha fylt 2 år.
  • Kvittering for kjøp av tøybleiene må være vedlagt, og det må framgå av kvitteringen hva kjøpet gjelder. Utskrift fra nettbank eller lignende (f.eks. Vipps) godtas også under samme betingelser.
  • Det kan kun søkes om ett tilskudd pr. barn.
  • Det må sendes en søknad pr. barn (ved f.eks. tvillinger).


Tilskuddet utbetales vanligvis som et fradrag på renovasjonsgebyret på neste faktura.
Tilskuddet utgjør i størrelsesorden 25 % av et normalt abonnement.

Søk om tilskudd her:

Tøybleier

Venstre

Maximum file size: 8.39MB

Sending