Priser og abonnement 2023

I ReMidt IKS er det lik pris for lik tjeneste i alle kommuner. 

Priser slamtømming
BoligabonnementPris ink. mva
Renovasjon, redusert boligabonnement 4 000,00 kr
Renovasjon, normalt boligabonnement5 000,00 kr
Renovasjon, utvidet boligabonnement 6 500,00 kr
Renovasjon, ekstra stort boligabonnement 370 l8 450,00 kr
Renovasjon, ekstra stort boligabonnement 660 l13 300,00 kr
Renovasjon, redusert boligabonnement – nedgravdløsning5 000,00 kr
Renovasjon, normalt boligabonnement – nedgravdløsning6 000,00 kr
Renovasjon, utvidet boligabonnement – nedgravdløsning7 500,00 kr
Rabatt – bringefradrag, bolig*– 1 000,00 kr
Rabatt for hjemmekompostering, bolig – 750,00 kr
Rabatt for nabodeling, bolig– 750,00 kr
Kommunalt påslag renovasjon bolig, Rennebu kommune86,74 kr 
Kommunalt påslag renovasjon bolig, Frøya kommune326,00 kr 
Kommunalt påslag renovasjon bolig, Surnadal kommune62,50 kr
Kommunalt påslag renovasjon bolig, Oppdal kommune465,00 kr
Tilleggstjenester for boligabonnement
Tillegg for ekstra henteavstand med bil pr. 100 meter750,00 kr
Tillegg for ekstra henteavstand, pr. 10 meter (gjelder for inntil 240 liter)750,00 kr
Ekstrasekk, restavfall125,00 kr
Bytting av oppsamlingsenhet400,00 kr
Fritidsabonnement
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 1969,00 kr
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 21 938,00 kr
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 32 906,00 kr
Kommunalt påslag renovasjon fritid, Rennebu kommune50,15 kr
Kommunalt påslag renovasjon fritid, Frøya kommune326,00 kr
Kommunalt påslag renovasjon fritid, Oppdal kommune113,38 kr

*Bringefradrag: Hentested hvor flere abonnenter leverer sitt avfall og der dette innebærer en besparelse i kjøreruta til renovasjonsbilen. Fradraget er basert på kundens eget valg om framkjøring av dunk.

Privatkunder har fri levering av alt avfall på våre gjenvinningsstasjoner, men husk at det er sorteringsplikt.

NB! Usortert avfall mer enn 250 kg eller 2 m3 pr. levering må betales for også av private.

Næringskunder

  • Alle som leverer avfall som kommer fra store og små bedrifter
  • Alle som leverer avfall generert ved næringsbygg (fjøs etc) på gårdsbruk.
  • Alle som utfører tjenester for privathusholdninger mot betaling og leverer avfallet på våre gjenvinningsstasjoner

Næringskunder skal betale etter gjeldende prisliste.

Priser for næringsliv, gjenvinningsstasjoner med vekt
Priser for næringsliv, gjenvinningsstasjoner uten vekt

I kommunene Aure, Smøla og Sunndal gjelder egne priser for næringsavfall.