Priser og abonnement 2024

I ReMidt IKS er det lik pris for lik tjeneste i alle kommuner. 

Priser slamtømming
BoligabonnementPris ink. mva
Renovasjon, redusert boligabonnement 4 100,00 kr
Renovasjon, normalt boligabonnement5 125,00 kr
Renovasjon, utvidet boligabonnement 6 663,00 kr
Renovasjon, ekstra stort boligabonnement 370 l8 661,00 kr
Renovasjon, ekstra stort boligabonnement 660 l13 663,00 kr
Renovasjon, redusert boligabonnement – nedgravdløsning5 125,00 kr
Renovasjon, normalt boligabonnement – nedgravdløsning6 150,00 kr
Renovasjon, utvidet boligabonnement – nedgravdløsning7 688,00 kr
Rabatt – bringefradrag, bolig*– 1 025,00 kr
Rabatt for hjemmekompostering, bolig – 769,00 kr
Rabatt for nabodeling, bolig– 769,00 kr
Kommunalt påslag renovasjon bolig, Rennebu kommune91,08 kr 
Kommunalt påslag renovasjon bolig, Surnadal kommune62,50 kr
Kommunalt påslag renovasjon bolig, Oppdal kommune465,00 kr
Tilleggstjenester for boligabonnement
Tillegg for ekstra henteavstand med bil pr. 100 meter769,00 kr
Tillegg for ekstra henteavstand, pr. 10 meter (gjelder for inntil 240 liter)769,00 kr
Ekstrasekk, restavfall128,75 kr
Bytting av oppsamlingsenhet410,00 kr
Fritidsabonnement
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 1994,00 kr
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 21 988,00 kr
Renovasjon, fritidsabonnement, servicegrad 32 981,00 kr
Kommunalt påslag renovasjon fritid, Rennebu kommune52,65 kr
Kommunalt påslag renovasjon fritid, Oppdal kommune113,38 kr

*Bringefradrag: Hentested hvor flere abonnenter leverer sitt avfall og der dette innebærer en besparelse i kjøreruta til renovasjonsbilen. Fradraget er basert på kundens eget valg om framkjøring av dunk.

Privatkunder har fri levering av alt avfall på våre gjenvinningsstasjoner, men husk at det er sorteringsplikt.

NB! Usortert avfall mer enn 250 kg eller 2 m3 pr. levering må betales for også av private.

Næringskunder

  • Alle som leverer avfall som kommer fra store og små bedrifter
  • Alle som leverer avfall generert ved næringsbygg (fjøs etc) på gårdsbruk.
  • Alle som utfører tjenester for privathusholdninger mot betaling og leverer avfallet på våre gjenvinningsstasjoner

Næringskunder skal betale etter gjeldende prisliste.

Priser for næringsliv, gjenvinningsstasjoner med vekt
Priser for næringsliv, gjenvinningsstasjoner uten vekt

I kommunene Aure, Smøla og Sunndal gjelder egne priser for næringsavfall.