Priser og abonnement

I ReMidt IKS vil det være lik pris for lik tjeneste i alle kommuner. Imidlertid vil harmoniseringen av gebyr pågå gjennom 2020 og 2021. Bakgrunnen for at dette tar tid, er at deltakende kommuner har med seg ulike selvkostfond inn i ReMidt, og disse må i henhold til lovverket komme innbyggerne i de respektive kommunene til gode. Derfor må du velge din kommune i knappene under, for å finne gebyret som gjelder for deg.

Gebyr Aure Gebyr Averøy Gebyr Kristiansund Gebyr Melhus Gebyr Midtre Gauldal Gebyr Oppdal Gebyr Smøla Gebyr Sunndal Gebyr Tingvoll Gebyr øvrige kommunerPrivatkunder har fri levering av alt avfall på våre gjenvinningsstasjoner, men husk at det er sorteringsplikt.

NB! Usortert avfall mer enn 250 kg eller 2 m3 pr. levering må betales for også av private.

Næringskunder

  • Alle som leverer avfall som kommer fra store og små bedrifter
  • Alle som leverer avfall generert ved næringsbygg (fjøs etc) på gårdsbruk.
  • Alle som utfører tjenester for privathusholdninger mot betaling og leverer avfallet på våre gjenvinningsstasjoner

Næringskunder skal betale etter gjeldende prisliste.

Priser for næringsliv (gjenvinningsstasjoner med vekt)
Priser for næringsliv (gjenvinningsstasjoner uten vekt)

I kommunene Aure, Averøy, Smøla og Sunndal gjelder egne priser for næringsavfall.