Lover og forskrifter

Renovasjon er en lovpålagt kommunal tjeneste, som gjennomføres iht. kommunens vedtatte lokale forskrift.

I forbindelse med sammenslåingen av de tre selskapene til ett nytt miljøselskap, ble det lagt til grunn at alle kommunene skulle innføre like renovasjons- og slamforskrifter.

Selskapsavtale for ReMidt IKS

Lokale forskrifter for husholdningsavfall og slamavskillere:

Renovasjonsforskrift for ReMidt
Retningslinjer til renovasjonsforskriften

Slamforskrift for ReMidt
Retningslinjer til slamforskriften

Sentrale lover og forskrifter: