Ny renovasjonsordning i ReMidt

I løpet av 2021 – 2022 innfører ReMidt ny renovasjonsordning med sortering av fem avfallstyper hjemme hos deg. Det blir da fire dunker + en sekk som hentes hjemme hos alle abonnenter.

Nabodeling og samarbeid Forskrift for husholdningsavfall Priser og abonnement Bytt størrelse på dunker

Størrelser på forskjellige dunker Søk om fritak
Hvorfor blir det ny renovasjonsordning?

Mer kildesortering gjør at vi kan bruke mer av avfallet som ressurs og råstoff i ny produksjon. Det er både nasjonale og internasjonale krav om at mer av avfallet skal materialgjenvinnes (brukes som råstoff i ny produksjon). Det er kun mulig å materialgjenvinne ferdig sortert avfall. Restavfall går i dag til energigjenvinning (brennes og blir til varme i fjernvarmeanlegg), og målet er derfor at mest mulig skal sorteres bort fra restavfallet hjemme hos deg.

Når begynner min kommune med ny ordning?

I tabellen under har vi laget en oversikt over hvilke kommuner som får ny ordning i 2021 og 2022. Du vil få mer informasjon sendt til din postkasse med flere detaljer rundt den nye ordningen.

20212022
Oppdal AverøyHitra, FrøyaMelhus
Kristiansund SurnadalHeimMidtre Gauldal
SmølaTingvollOrklandRindal
AureSunndalSkaunRennebu
Oversikt over utrulling av ny ordning, med forbehold om endringer i rekkefølgen innad i 2021 og 2022.
Hva er nytt?

Det er litt ulike ordninger i forskjellige kommuner i dag, så hva som blir nytt kommer an på hvor du bor. Mange vil få to nye dunker, mens andre får bare en ny dunk. Når den nye ordningen trer i kraft, skal alle ha sortering av matavfall, glass- og metallemballasje, papp/papir og restavfall i egne dunker og plastemballasje i egen plastsekk. De nye dunkene er obligatorisk og kan ikke velges bort. Returpunktene for glass- og metallemballasje ute i kommunene blir fjernet etter hvert som egen dunk settes ut. De nye dunkene kan tas i bruk straks du får de utlevert.

  • Matavfall i egen dunk tømmes hver 2. uke
  • Restavfall i egen dunk tømmes hver 4. uke
  • Papp og papir i egen dunk tømmes hver 4. uke
  • Glass- og metallemballasje tømmes hver 6. uke
  • Plastemballasje i egen sekk hentes hver 6. uke
Nabodeling

Med mer sortering og flere dunker, kan det være fornuftig å ta en prat med naboen for å samarbeide om deling av dunker. Om dere samarbeider om større dunker, får du rabatt på 15% av et normalabonnement. Les mer om samarbeid og nabodeling. For borettslag og sameier vil vi se på gode samleordninger med større dunker eller containere. Se hva vi kan tilby i brosjyren:
Avfallsløsninger i borettslag og sameier

På de nye dunkene vil dere også bli kjent med avfallsmerkene i den nye nasjonale merkeordningen.

Nye avfallsmerker

Matavfall skal sorteres i egne poser som du får utdelt fra ReMidt. Posene legges deretter i dunken merket matavfall. I posen kan du legge alt av matrester, skrell og annet som er organisk nedbrytbart. Matavfallet blir brukt til produksjon av biogass. Restproduktet blir brukt til jordforbedring/gjødsel. Les mer om matavfall.
Dunken med matavfall vil bli tømt annenhver uke.
NB: Dersom du har avtale om hjemmekompostering, vil du ikke få utdelt egen dunk til matavfall. Les mer om hjemmekompostering

Glass- og metallemballasje skal legges løst i dunken, det er viktig at det ikke legges i poser. I dunken kan du legge alt av glass- og metallemballasje fra mat og drikke. Det viktige stikkordet her er emballasje, så glass og metall som ikke er emballasje må som tidligere leveres på gjenvinningsstasjonen.
Dunken med glass- og metallemballasje blir tømt hver 6. uke. Les mer om glass- og metallemballasje.

Plastemballasje legges ren og tørr i plastsekken, som du har fått utdelt fra ReMidt. På samme måte som for glass- og metallemballasje, er det viktig at plast som legges i sekken skal være emballasje. All plast som ikke er emballasje skal sorteres som restavfall eller leveres til gjenvinningsstasjonen. Sekken med plastemballasje hentes hver 6. uke.

Papp/papir og restavfall blir som tidligere. Forskjellen her er at det blir vesentlig mindre restavfall, siden du nå skal sortere ut matavfallet. Erfaringen er også at det er flere som nå blir flinkere til å sortere glass- og metallemballasje ut fra restavfallet, når dette skal samles opp i egen dunk hjemme, i stedet for å levere det til returpunkt.
Dunkene med papp/papir og restavfall blir tømt hver 4. uke.

Ekstra sekk med restavfall. Ved noen anledninger blir det for fullt i restavfallsdunken. Da kan du sette ut en ekstra sekk ved siden av restavfallsdunken din på tømmedag. Renovatøren registrerer dette og du blir fakturert 100 kr ekstra på neste faktura.

Tømmekalender

Du finner alltid oppdatert tømmekalender for din adresse ved å benytte søkefeltet på remidt.no.
Er du usikker på hvordan du skal gjøre det, kan du se på denne hjelpesiden.
For å være sikker på at du ikke går glipp av noen tømmedager, oppfordrer vi til å abonnere på gratis sms-varsel. Det kan du melde deg på når du har søkt fram adressen du ønsker tømmevarsel for. Med innføringen av ny renovasjonsordning, vil alle innbyggere få nye tømmedager.

Mer kildesortering på hytta

Vi vil etter hvert også innføre mer kildesortering ved returpunkt for hytter og fritidsboliger. Det betyr sortering av papp/papir, glass- og metallemballasje, matavfall, plastemballasje og restavfall. Noen kommuner har dette allerede. Ved de returpunktene for hytter og fritidsboliger der det er dunk for matavfall, skal matavfallet leveres i vanlig bærepose – det blir ikke delt ut spesielle matavfallsposer.

For hytter og fritidsboliger er det ikke tømmekalender, men det er mulig å varsle oss med en sms dersom det er fullt. På hvert returpunkt står det beskrevet hvordan det skal gjøres. Du finner alltid ditt nærmeste returpunkt ved å søke på sortere.no.

Nabodeling og samarbeid Forskrift for husholdningsavfall Priser og abonnement

Bytt størrelse på dunker