Åpenhetsloven

«Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold», i kortform kalt «Åpenhetsloven». Du kan lese mer om loven her:  Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige forhold

Loven trådte i kraft i Norge fra 1. juli 2022.

Formålet med Åpenhetsloven:

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den skal sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer reelle og potensielle negative konsekvenser som kan knyttes til virksomheten, enten direkte eller gjennom sine leverandørkjeder og forretningspartnere.

Hvordan vil ReMidt etterleve Åpenhetsloven

ReMidt har gjennomført aktsomhetsvurderinger for å identifisere områder hvor det kan være risiko i våre verdikjeder.


Aktsomhetsvurdering


Har du spørsmål, eller ønsker mer informasjon – ta kontakt med:

Linn S. Stokke
Bærekraftskoordinator, ReMidt IKS

Kundeservice – merk meldingen med åpenhetsloven