Størrelse på avfallsdunker

Dersom du ønsker å bygge skur til dunkene dine, finner du målsatte skisser av de forskjellige dunkstørrelsene nedenfor.

Beregn plass til dunker for fire* typer avfall. Hvor stor plass dette tar, kommer an på hvilket abonnement du har. Et standardabonnement med fire 140 liters dunker trenger en bredde på i overkant av to meter.
* Tre dunker dersom du har godkjent avtale om kompostering, da vil du ikke få utdelt dunk for matavfall .

Redusert boligabonnement
Størrelse på restavfallsdunk 80 liter

Denne størrelsen tilbyr vi kun for restavfall og papp/papir.

Bilde som viser målsatte skisser og foto av 80-liters avfalldunk
Avfalldunk 80 liter

Normalt boligabonnement
Størrelse på restavfallsdunk 140 liter

Denne størrelsen skal være stor nok for en gjennomsnitts husholdning.
For matavfall og glass- og metallemballasje tilbyr vi kun denne størrelsen.

Bilde som viser målsatte skisser og foto av 140-liters avfalldunk
Avfallsdunk 140 liter

Utvidet boligabonnement
Størrelse på restavfallsdunk 240 liter

Denne størrelsen tilbyr vi kun for restavfall og papp/papir.

Bilde som viser målsatte skisser og foto av240-liters avfalldunk
Avfallsdunk 240 liter

Ekstra stort boligabonnement
Størrelse på restavfallsdunk 370 liter

Denne størrelsen tilbyr vi kun for restavfall og papp/papir.

Bilde som viser målsatte skisser og foto av 370-liters avfalldunk

Etter ny forskrift er det størrelsen på restavfallsdunken din som avgjør ditt renovasjonsgebyr (i Aure, Averøy, Kristiansund, Oppdal, Smøla, Sunndal og Tingvoll vil dette tre i kraft ved innføring av ny ordning) .
De andre dunkene kan du velge forskjellige størrelser på, uten at det utgjør en forskjell i gebyret. Oversikt over priser og abonnement

Generell regel:
  • Vi tar utgangspunkt i et normalabonnement som skal være stort nok for en gjennomsnitts familie/husholdning.
  • Har du bleiebarn eller kjæledyr, er du ikke noe flink til å sortere eller har en hobby som skaper mye avfall – da må du regne med å gå opp i størrelse på abonnement.
  • Er du derimot flink til å sortere, kan du gå ned en størrelse.

Eksempel på størrelsen på restavfallsdunk (tømmes hver 4. uke) :

  • Bolig med fire til syv personer: Denne husstanden vil som regel ha behov for et utvidet abonnement, med en restavfallsdunk på 240 liter.
  • Bolig med tre til fem personer: Denne husstanden vil som regel ha behov for et normalabonnement, med en restavfallsdunk på 140 liter.

Ønsker du å bytte dunker eller endre ditt abonnement kan du gjøre dette via skjema her på nettsidene:
Her finner du informasjon om, og skjema for bytte av dunk eller endring av abonnement.