Endring i returpunkt på Selva

Endring i returpunkt på Selva

Det er gjort noen endringer i returpunktene for hytter og fritidsboliger i området Selva i Orkland kommune. Noen returpunkter er fjernet og samlet i et større returpunkt på Selva, i nærheten av krysset Agdenesveien/Værnesveien. Det er sortering av papp/papir, glass-

Nå kan du kjøpe kortreist hagejord

Nå kan du kjøpe kortreist hagejord

Nå kan du kjøpe førsteklasses hagejord ved et noen av ReMidt sine gjenvinningsstasjoner. ReMidt-jorda er svært kortreist, og er produsert av hageavfall fra kommunene der ReMidt har ansvar for renovasjonen.