Hagerømlinger

Hagerømlinger

Vi har lange tradisjoner for å importere prydplanter til hager og parker. I de fleste tilfeller er plantene til ubetinget glede, men når de finner veien over hagegjerdet, kan de lage trøbbel. Disse plantene kaller vi hagerømlinger. 

Mange importerte hageplanter har egenskaper som gjør at de konkurrerer ut andre planter, de er hardføre og de formerer seg raskt. Dette er gode egenskaper i et blomsterbed, men i vill natur kan de konkurrere ut sjeldne og truede arter, bringe med seg skadelig sopp og insekter, endre jordsmonnet og overta store arealer.

Kjenn din egen hage

Lurer du på om du har en hagerømling i din hage? Eller skal du plante nytt og prøve å unngå disse? Vi anbefaler at du ser på informasjonen om hagerømlinger – Det norske hageselskap. Der finner du god informasjon om de enkelte plantene, og alternativer til hva du kan plante.

Hvordan blir jeg kvitt hagerømlingene?

Hvis du komposterer hageavfallet ditt i en kaldkompost, er du fortsatt ikke trygg på at røtter og frø ikke sprer seg. Den eneste sikre måten å bli kvitt fremmede arter på, er å brenne dem. Det betyr at spesielt hardføre arter, som sitkagran, lupiner og nyperoser, bør leveres til gjenvinningsstasjonen. Alternativt kan røtter og frøkapsler kastes i restavfallet som også vil gå til forbrenning.

Levere på gjenvinningsstasjonen

Det er generelt viktig å dekke til henger med hageavfall under transport. Utildekket avfall under transport er en stor kilde til spredning av ugress og uønskede arter. Ved levering av hagerømlinger til gjenvinningsstasjonen ber vi om at du pakker plantene godt inn i plast, slik at frø og plantedeler ikke spres under transport og på mottaket. Ta kontakt med de som jobber på anlegget for å gjøre dem oppmerksom på hva du leverer og at det blir sortert riktig.

Les mer om fremmede arter: