Ecopro tildelt enerett for behandling av matavfall

Ecopro tildelt enerett for behandling av matavfall

Ecopro har gjort matavfall og slam til gjødsel og biogass i 12 år og fremstår i dag som en av de fremste biogassfabrikkene i Europa.

Biogassen benyttes i dag som drivstoff til bussene i Trondheim og gjødsel leveres til lokalt landbruk og erstatter store mengder mineralgjødsel.

Som eier av Ecopro har ReMidt IKS tildelt Ecopro enerett for 20 år. Dette for å sikre innbyggerne forutsigbare og bærekraftig løsninger for matavfall og slam. Vedtaket ble fattet av Representantskapet i ReMidt IKS 9. november 2020. Les vedtaket her.