ReMidt tar over gjenvinningsstasjonen i Averøy kommune

ReMidt tar over gjenvinningsstasjonen i Averøy kommune

Med virkning fra 1. mai 2021 tar ReMidt IKS over driften av gjenvinningsstasjonen på Kårvåg i Averøy kommune. Gjenvinningsstasjonen har inntil nå vært drevet av Miljøservice Averøy AS.

For halvannet år siden, da miljøselskapet ReMidt IKS ble etablert, ble alle kontrakter og løpende avtaler overdratt fra eierkommunene til ReMidt IKS. Blant annet gjaldt det driften av gjenvinningsstasjon på Kårvåg i Averøy kommune. Nå har denne kontrakten utløpt, og ReMidt IKS har kjøpt tomtegrunnen, bygningsmassen og tilhørende driftsmateriell.

Gjenvinningsstasjonen, tidligere benevnt som miljøstasjon, vil dermed drives på samme måte som de fleste andre gjenvinningsstasjonene i de 17 eierkommunene til ReMidt IKS; med egne medarbeidere.

– ReMidt er fornøyde med dette. Målsettingen er å sikre innbyggerne i kommunen et godt tilbud med god drift av gjenvinningsstasjonen, sier Trygve Berdal, daglig leder i ReMidt IKS.
– Vi har ambisjoner om å ruste opp anlegget og øke tilgjengeligheten. I løpet av mai er det avtalt å gjennomføre opprydning og grunnundersøkelser, sånn at vi er sikre på at det ikke er forurensning i grunnen.

Gjenvinningsstasjonen vil ta imot alt avfall fra husholdningene, herunder alle hytter og fritidseiendommer. Næringsvirksomheter kan i åpningstiden også levere avfall til gjenvinningsstasjonen, men da mot et vederlag.

De næringskundene som har hatt avtale med tidligere eier, Miljøservice Averøy AS, vil nå få tilbud om å bli betjent av Retura Midt AS. Dette er et datterselskap av ReMidt, og dermed også indirekte er eid av blant annet Averøy kommune.