Søknad om fritak fra renovasjon

Søk om fritak som eier av eiendom Søk om fritak på vegne av andre

Begrunnelser for at boenheten får fullt fritak fra renovasjonsordningen:
GrunnlagBeskrivelseDokumentasjonFritaksperiode
Bygningen er i fysisk forfallBoenheten(e) er ikke egnet til hvile (overnatting) eller matstell.Bilder eller bekreftelse fra uavhengig part*1-5 år.
Vurderes etter graden av forfall og dokumentasjon.
Bygningen benyttes til lagerBoenheten(e) benyttes som lager og er derfor ikke egnet til hvile (overnatting) eller matstell.Bilder eller bekreftelse fra uavhengig part*1-3 år.
Vurderes etter byggets tilstand og dokumentasjon.
Tett integrert boenhetDen ene boenheten i bygningen fungerer som lager, oppholdsrom eller soverom i tilknytning til den andre boenheten.Bilder eller bekreftelse fra uavhengig part*1-3 år.
Vurderes etter byggets tilstand og dokumentasjon.
Ikke selvstendig boenhet (gjelder ikke fritidsbolig og seterhus)Boenheten(e) mangler enten eget kjøkken, bad eller WC.Bilder eller bekreftelse fra uavhengig part*1-3 år.
Vurderes etter byggets tilstand og dokumentasjon.
Bygningen er under renoveringBoenheten(e) er under full renovering i mer enn 6 mnd. og ikke er egnet til hvile (overnatting) eller matstell.Bilder eller bekreftelse fra uavhengig part*1-3 år.
Vurderes etter byggets tilstand, planlagt renoveringsperiode og dokumentasjon.
Seter i driftBoenheten(e) benyttes som en del av gårdsdriften.Bilder eller bekreftelse fra uavhengig part*1-3 år.
Vurderes etter byggets tilstand og dokumentasjon.
* Eksempel: Bekreftelse på fyringsforbud, avstengt vann, brannskade eller andre relevante vedtak/opplysninger om bygget eller eiendommen som kommunen sitter på. Kopi av avtale med entreprenør om langvarig renovering av boenheten. Bekreftelse på at eier har flyttet på institusjon.

Grunner for at boenheten får fritidsabonnement:
GrunnlagBeskrivelseDokumentasjonFritaksperiode
Ubebodd hus/leilighetBoenheten(e) har stått ubebodd i minst 6 måneder sammenhengendeBilder eller bekreftelse fra uavhengig part*1-3 år.
Vurderes etter byggets tilstand og dokumentasjon
Bygningen benyttes som fritidsboligTIdligere bolighus som nå benyttes som fritidsbolig uten at dette er endret i matrikkelen(eiendomsregisteret).Ingen har folkeregistrert adresse på eiendommen1-3 år.
Vurderes etter byggets tilstand og dokumentasjon
* Eksempel: Bekreftelse på fyringsforbud, avstengt vann, brannskade eller andre relevante vedtak/opplysninger om bygget eller eiendommen som kommunen sitter på. Kopi av avtale med entreprenør om langvarig renovering av boenheten. Bekreftelse på at eier har flyttet på institusjon.

Grunner for at boenheten ikke gis fritak eller får fritidsabonnement:
GrunnlagBeskrivelse
SalgsperiodeDet gis ikke fritak i salgsperiode.
Hvis det viser seg at salget trekker ut, kan det søkes om fritidsrenovasjon etter kriteriene i «ubebodd hus/leilighet».
BostedsadresseDet gis ikke fritak om noen har folkeregistrert bostedsadresse i boenheten det søkes fritak for.
En bebodd og en ubebodd boenhetFritak kan innvilges om kriteriene for «tett integrert boenhet» eller «ikke selvstendig boenhet» er oppfylt. Det kan innvilges fritidsabonnement på ubebodd enhet om kriteriene for «ubebodd hus/leilighet» er oppfylt.
Byggetillatelse eldre enn 6 månederEtter renovasjonsforskriften § 3-2 omfattes alle boenheter i kommunen av renovasjonsordningen. For bygninger der det ikke er fast helårlig bosetting, inntrer gebyrplikten senest seks måneder etter at byggetillatelse er gitt. Dette gjelder uavhengig av om bygging faktisk er igangsatt.
Mangler dokumentasjonDet innvilges ikke fritak hvis det ikke er gitt tilstrekkelig dokumentasjon i søknaden (forholdet er ikke sannsynliggjort).

Fritaksregler for slam

Det er den enkelte kommune som behandler søknader om fritak fra slamordningen.