Ny merkeordning for kildesortering

Ny merkeordning for kildesortering

For å gjøre det enklere å kildesortere riktig har det blitt lansert en ny, nasjonal merkeordning for avfall og emballasje. Foto: Loop


Målsetningen er lik merking på emballasje, på dunk hjemme og på jobb, og i det offentlige rom.
De nye avfallssymbolene er utarbeidet av Loop og Avfall Norge i samarbeid med over 50 aktører fra både kommunale og private selskaper. Ordningen er basert på det danske piktogramsystemet og målet er at dette skal bli et felles nordisk system som gjøre det enklere å kildesortere.

Allerede nå kan du se de nye symbolene på emballasjen til flere av produktene i dagligvarebutikken.
Du vil etter hvert også finne de samme symbolene på våre gjenvinningsstasjoner, dunker og annet avfallsutstyr.

Den nasjonale merkeordningen inneholder merker for alle typer avfall, både de du sorterer hjemme og de du finner på gjenvinningsstasjonen.
Her kan du laste ned og skrive ut merker for de mest vanlige avfallstypene (jpg-filer). Matavfall og glass- og metallemballasje vil blir innført hjemme hos våre abonnenter etter hvert som ny ordning rulles ut. Her kan du lese om den nye avfallsordningen.

Avfallssymbol for papp og papir
Papp og papir
Avfallssymbol for Restavfall
Restavfall
Avfallssymbol for glass- og metallemballasje
Glass- og metallemballasje
Avfallssymbol for plastemballasje
Plastemballasje
Avfallssymbol for matavfall
Matavfall