Slamtømming

Slamtømming

De som ikke er tilkoblet kommunalt avløpsnett har en eller annen form for slamavskiller (les mer om forskjellige anlegg) som må tømmes med jevne mellomrom for at avløpsanlegget skal fungere. Våre eierkommuner har valgt å overlate ansvaret for tømming av private septiktanker til ReMidt.

ReMidt har enerett på innsamling og behandling av slam fra slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mm.

  • Ordinær tømming, ekstratømming (nødtømming) og spyling administreres og faktureres nå fra ReMidt IKS.
  • Gebyret for slam vil komme på samme faktura som det ordinære renovasjonsgebyret, ikke fra kommunen.
  • Har du spørsmål vedrørende slam, skal henvendelsen gå til ReMidt IKS.

Ta fortsatt kontakt med kommunen for:
  • endring i utslippstillatelsen, f.eks. ved utskifting eller utbedring av tank/anlegg
  • søke om fritak for slamtømming
  • endring av tømmefrekvens, f.eks. endre fra fritidsbolig til fastbolig

Kommunen er fortsatt forurensningsmyndighet og denne kan ikke delegeres. Derfor må de ta stilling til disse spørsmålene.


Tømmehistorikk & planlagt tømming

Finn ut når din tank sist ble tømt eller når neste tømming er planlagt.
MIN TANK _ NORVA24

Du vil motta en sms fra entreprenør i god tid før de kommer. Den enkelte huseiers ansvar er å sørge for at tanken er lett tilgjengelig for tømmebilen. Eventuelle tilleggsutgifter for nødvendig rydding o.l. for å klargjøre for tømming, beregnes etter medgått tid i det enkelte tilfelle.
Entreprenør har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen.
Ekstra tømming (tømming i tillegg til de faste 2 eller 4-årige) må bestilles ved å fylle ut skjema nederst på siden eller ta kontakt med ReMidt.

Dersom du er avhengig av nødtømming (innen 24 timer), og det er utenfor ordinær åpningstid hos ReMidt, må du ringe til Norva24 sin vakttelefon på tlf. 90875111.


I Midtre Gauldal kommune er det entreprenør Ivar Evenås Transport AS som står for slamtømming. Her må du kontakte ReMidt for tømmehistorikk og neste tømming.

Finn ut mer om forskjellige slamanlegg og hva som skjer med slammet.


Kontaktinfo

e-post: firmapost@remidt.no
telefon: 72 48 37 00


Ofte stilte spørsmål:

Jeg har endret slamanlegget på min eiendom, hvem skal jeg varsle?

Det er viktig at du melder dette inn til din kommune sånn at de får endret/oppdatert din utslippstillatelse. Kommunen vil deretter varsle ReMidt sånn at vi får lagt opp riktig tømmefrekvens for ditt anlegg.

Kan jeg endre hvor ofte mitt anlegg tømmes?

Ja, det kan du, men da må du kontakte din kommune for å endre din utslippsavtale.

Jeg ønsker å få tømt slamanlegget utenom vanlig rute.

Da må du ta kontakt med vårt kundesenter for å bestille en ekstratømming (inntil 14 dager) eller en nødtømming (innen 24 timer). Les mer om dette på våre nettsider, Slamtømming

Her finner du også et skjema du kan fylle ut, men gjelder det nødtømming må du ringe vårt kundesenter.

Jeg ønsker å søke om fritak for slam, hva gjør jeg?

For å søke om fritak for slamtømming må du kontakte din kommune. Dette går på din utslippstillatelse, og kommunen må vurdere dette da de fortsatt har forurensningsmyndighet.

Hva er en slamavskiller?

De som ikke er tilkoblet kommunalt avløpsnett har en eller annen form for slamavskiller (også kalt septiktank). Denne må tømmes med jevne mellomrom for at avløpsanlegget skal fungere.

Hva er tømmerutinene for renseanlegg?

Det er mange forskjellige typer renseanlegg. De har forskjellige tømmeprosedyrer. Instruks skal være tilgjengelig ved anlegget.

Hvorfor er septiktanken min fortsatt full rett etter at dere har tømt?

En slamtank er like full når vi er ferdig med jobben som da vi kom. Det foretas en såkalt «lokal avvanning». Det vil si at vi tar med oss det faste stoffet og fører tilbake «vannet» i tanken.

En tett tank tømmes helt.

 

Utregning av sum for slamtømming stemmer ikke, hvorfor er summen like høy som hele årsavgiften når fakturaen gjelder for kvartal?

Under overskriften «Årsavg. enh» står enhetsprisen pr. m3. Dersom tanken din er på 4m3 blir enhetsprisen ganget med 4, deretter delt på antall kvartal i summen.
Eksempel: (kr. 227,25 * 4m3 = kr. 909. Kr. 909/4 kvartal = kr. 227,5).
Det samme gjelder slamfaktura for fritidsabonnenter, men der blir enhetspris ganget med antall m3 og deretter delt på to, siden vi fakturerer fritid kun 2 ganger i året.


Slamgebyr

Bestill slamtømming

Bestill tømming av septik

Adresse

Feltene merket * er obligatoriske og må være utfylt.

Endring

Sending