Vasking av bunntømte containere

Vasking av bunntømte containere

ReMidt IKS tilbyr innvendig vask av bunntømte containere som benyttes til matavfall og restavfall.

Vasking av matavfallscontainere er inkludert i renovasjonsgebyret og utføres én gang pr. år. Dere trenger ikke å foreta dere noe når det gjelder vasking av matavfallscontainer.

Vasking av restavfallscontainere kan utføres mot et gebyr på kr. 1281 inkl. mva per container. Dere kan bestille fast vasking hvert år. Dette blir da utført samtidig som fast vask av matavfallscontainere. Hvis det ikke er behov for årlig vask av restavfallsbeholder, kan dere bestille en enkelt vask det året dere har behov for det. Vaskeruten går normalt på sensommer/høst, og vi må ha bestillingen inn i god tid før det.

Gebyr for vask av restavfallscontainer vil bli fakturert samme mottaker som renovasjonsabonnementet.

I 2024 gjennomføres vasking av containere etter planen i uke xx (med forbehold om endringer). Dersom dere ønsker å melde dere på vask av restavfallscontainer, fyll ut dette skjemaet (Vi ønsker kun en bestilling per borettslag/samarbeid):

Vask av bunntømt
Bestilling av vask av restavfallscontainer
Navn kontaktperson
Navn kontaktperson
Fornavn
Etternavn
Sending