Vasking av bunntømte containere

Vasking av bunntømte containere

ReMidt IKS tilbyr innvendig vask av bunntømte containere som benyttes til matavfall og restavfall. Gebyret er 500 kroner inkludert mva. per container.

Det er mulig for ditt borettslag eller nabolag å bestille fast vasking en eller to ganger i året. Gebyret for tjenesten vil fordeles på de abonnentene som tilhører de aktuelle containerne.

Innvendig vask vil bli utført med egen vaskebil i forbindelse med tømming av de aktuelle typene avfall. For å bestille vasketjenester, vennligst benytt vårt kontaktskjema.