Hva inngår i ordningen kommunalt næringsavfall?

Eierkommunene har bestemt at avfallet fra de kommunale enhetene skal leveres til ReMidt til selvkost. Dette er en kort orientering om hvordan denne ordningen fungerer.

Kommunale enheter som er omfattet:

 • Skoler og barnehager
 • Sykehjem
 • Rådhus
 • Helsestasjoner og helsesenter
 • Kommunale idrettsanlegg
 • Kirker og gravsted
 • Andre kommunale bygg

Ikke omfattet:

 • Kommunalt eide ordinære boliger (skal ha husholdningsabonnement)
 • Avfall fra produksjon hos vekst-bedrifter
 • Slam fra kloakkrenseanlegg
 • Enheter der faktura ikke sendes til kommunen
Avfall som omfattes

Hentes i rute:

 • Matavfall
 • Papir og papp
 • Glass- og metallemballasje
 • Plastemballasje
 • Restavfall

Hentes på anrop med servicebil:

 • Risikoavfall
 • Makulat

Kan leveres til gjenvinningsstasjon:

 • Alle typer avfall som gjenvinningsstasjonen normalt tar imot, i menger som stasjonen normalt tar imot (innbo, emballasje, elektrisk avfall, farlig avfall osv.)

Ikke omfattet:

 • Avfall fra bygging eller riving
 • Større prosjekter der det må leies containere
Tilgjengelig utstyr

Utendørs oppsamling

Følgende oppsamlingsutstyr er tilgjengelig:

 • Dunker på 80 til 660 liter
 • Bakkeplasserte bunntømte containere på 1,7 til 4,2 m3
 • Nedgravde bunntømte containere på 5 m3
 • Øvrig containermateriell i varierende størrelser

Innendørs oppsamling

ReMidt kan på forespørsel levere poser, esker, sekker, sekkestativ og andre oppsamlingsenheter.

Tømmefrekvenser

ReMidt har allerede rutegående innsamling av husholdningsavfallet. Vi forsøker i størst mulig grad og knytte også de kommunale næringskundene på disse rutene, da dette gir billigere, mer effektiv og miljøvennlig transport.

Hvis enhetens behov er større enn det som inngår i ordinær husholdningsfrekvens, kan dette i de fleste tilfeller løses. Vi hjelper dere å finne den ordningen som er mest gunstig for dere og miljøet.

Oppfølging av abonnementet

Den kommunale enheten er selv ansvarlig for brøyting og strøing ved dunkene/containerne.

Ved behov for endringer i avfallsløsningen, ta kontakt med ReMidt.

Hva skjer med avfallet?

Avfallet vi samler inn fra kommunale næringskunder leveres sammen med avfallet fra husholdningene til gjenvinning. Matavfallet blir til biogass og gjødsel, papir blir til nytt papir osv. Det er viktig å holde restavfallsandelen lav, da det både er dyrt og lite miljøvennlig å levere avfallet til forbrenning, selv om vi gjenvinner varmen.

Alle våre kommuner har mål om å redusere klimafotavtrykket. Det er både et enkelt og viktig grep å sørge for god kildesortering på alle kommunale bygg.

Rapportering

ReMidt rapporterer tilbake til kommunen årlig på det som er levert fra deres næringskunder. Det jobbes med en «min side» for næringskunder, som er ventet i løpet av 2023.

Kostnader

Selvkost

Eierkommunene har gitt ReMidt enerett på å utføre denne tjenesten. Dette betyr at vi ikke har lov til å ta større gebyr for tjenesten enn det det koster å levere den. Kommunal næring er et eget selvkostområde i ReMidt. Hvis tjenesten går i overskudd eller underskudd ett år, går dette inn på et eget selvkostfond. Over- eller underskudd skal betales ut eller dekkes inn over gebyret i en fireårsperiode. Dette betyr at gebyret blir lavere eller høyere for å jevne ut dette.

Priser

Vi leverer ikke ut vår prisliste, da den består av over 400 artikler. Ikke alle tjenester er tilgjengelig i alle kommuner, og noen tjenester har betingelser heftet til seg. Ta kontakt med oss, så hjelper vi dere med å sette opp korrekte priser for endringene dere planlegger.

Levering til gjenvinningsstasjonene

Kommunale næringskunder kan levere avfall til våre gjenvinningsstasjoner med 10 % rabatt på listepris til øvrige næringskunder. Ta kontakt med oss for priser og leveringsmuligheter.

Denne tjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig i Aure, Smøla og Sunndal.

Fakturering

Kommunen faktureres hvert kvartal for ordinære næringsabonnement på rute. Tilfeldig levering og anropstømming faktureres hver måned.