Kunngjøring av ny slamforskrift

Kunngjøring av ny slamforskrift

I medhold av forvaltningsloven § 38 kunngjøres herved ny lokal forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mv. (slamforskriften).