Strandrydding

Strandrydding

Som tidligere år, er det mulig å levere strandryddeavfall gratis til ReMidt. Det betinger imidlertid at du benytter våre gule standryddesekker OG at du har registrert aksjonen på ryddenorge.no. De får du utlevert ved nærmeste gjenvinningsstasjon.

For å levere avfallet er det tre muligheter:

  1. Lever sekkene ved en av våre gjenvinningsstasjoner. Ta kontakt med vår driftsoperatør på gjenvinningsstasjonen for å registrere antall sekker eller vekt.
  2. Sett gule sekker ved egen restavfallsdunk på tømmedag for restavfall. Da registrerer vår bil antall sekker.
  3. Planlegger du større ryddeaksjoner, kan vi kjøre ut container til avtalt tid og sted. Vi må ha beskjed om dette senest tre dager før containeren skal plasseres ut.

Standryddeavfall skal ikke hensettes ved returpunkt for fritidsrenovasjon eller andre steder som ikke beskrevet over.

Før du rydder, må du registrere ryddeaksjonen din på ryddenorge.no.

Hva er strandrydding?

Hvert år havner tusenvis av kilo med avfall på avveie både langs kysten, i innsjøer og langs vassdrag i Norge. Miljødirektoratet har en tilskuddsordning som gjør at du kan rydde slikt avfall og levere det gratis til ReMidt IKS, så sant du benytter gule strandryddesekker og leverer i tråd med retningslinjene.

For å hindre ytterligere forsøpling, er det avgjørende at innsamlet avfall leveres i tråd med et av de tre alternativene over, og ikke hensettes andre steder.