Endringer for eFaktura-mottakere

Endringer for eFaktura-mottakere

Bankvesenet i Norge har lagt om systemene for eFaktura i Norge. Dette trådde i kraft 15/5-2022. Det som nå er innført er kjent som «eFaktura 2.0». Dette systemet benytter personnummer som gjenkjenning, ikke efaktura-referanse. Skal du fortsette å motta eFaktura fra ReMidt IKS, må du også ha gitt godkjennelse til dette via din bank eller Vipps.

Mer informasjon om fakturering

Denne endringen påvirker oss som sender ut fakturaer. ReMidt IKS må hente informasjon om boligforhold fra det offentlige eiendomsregisteret for å utstede riktig renovasjonsgebyr til innbyggerne. Det betyr også at det er personnummeret til den juridiske eieren av en eiendom, slik dette framkommer i det offentlige eiendomsregisteret, som nå er fakturamottaker fra ReMidt IKS.

Faktura sendes til eier av eiendommen
Inntil i dag har vi i noen tilfeller, etter ønske fra boligeiere, sendt renovasjonsgebyr til for eksempel leietakere, selv om det er boligeier som er juridiske ansvarlig for at renovasjonsgebyret blir betalt. Denne praksisen vil nå opphøre med omleggingen i bankvesenet, da vi ikke lenger har anledning til å løsrive fakturamottaker fra eierinformasjonen i det offentlige eiendomsregisteret.

Vi beklager at dette kan oppleves som dårligere kundeservice for enkelte innbyggere, men ReMidt har ingen annen mulighet enn å følge de til enhver tid gjeldende nasjonale regler og rutiner for fakturering.

Hva betyr dette for deg som har eFaktura?
Bits AS (bank- og finansnæringens infrastrukturselskap) krever at alle som vil fortsette å motta eFaktura må ha gitt en generell bekreftelse til dette. En slik bekreftelse kan gis gjennom din bankforbindelse eller Vipps. For å fortsette å motta eFaktura, må du som kunde ha gitt en aksept til det som gjerne omtales som «Ja takk til alle» eller «Alltid eFaktura» i din nettbank/Vipps.

ReMidt som fakturautsteder har ingen mulighet til å påvirke dette. Vår informasjon om e-fakturamottakere kommer fra bankene selv og vi har ingen mulighet til å overprøve denne informasjonen. Har du problemer med å få fram din e-faktura, eller du plutselig mottar faktura i posten, selv om du har fått e-faktura tidligere, må du ta kontakt med din bankforbindelse.

Dette er endringene:

  • Du må velge «“Ja takk til alle” fra alle» i din betalingsflate. Da vil du kunne få eFaktura fra alle fakturautstedere som tilbyr dette.
  • Har du valgt “Ja takk til alle”, kan bedrifter benytte opplysninger den har om deg, som navn og adresse, eventuelt også mobilnummer og epostadresse, til å søke opp din unike eFakturaadresse og sende deg eFaktura.
  • Dersom du har valgt “Ja takk til alle” er det mulig å få første faktura som eFaktura.
  • Med “Ja takk til alle” samtykke vil alle fakturaer bli sendt til den som er registrert som mottaker på fakturaen. Det er ikke lenger mulig at en annen person kan «eie» avtalen om å motta eFaktura fra bestemte utstedere.
  • Dersom du trekker tilbake samtykket om “Ja takk til alle” ETTER 15. mai 2022, vil alle eFakturaer du mottar stoppes i tjenesten og du vil ikke lenger motta noen eFakturaer.