Matavfallsposer – et miljøvalg

Matavfallsposer – et miljøvalg

Som privatkunde hos ReMidt får du utdelt egne poser som skal benyttes til matavfall. Valget av matavfallsposer er et miljøvalg vi har tatt sammen med andre renovasjonsselskap i hele Midt-Norge.

Matavfallsposene er sertifisert 100% nedbrytbare, og utnyttes i hele prosessen der matavfall blir til biogass og biogjødsel. Posene inneholder fornybare råvarer og gjør prosessen «renere». Alternativet ville vært å benytte vanlige bæreposer. Ved å benytte bioposer reduserer vi plastforbruket med 70-80 tonn per år når alle de 17 kommunene har tatt i bruk egne dunker for matavfall. Valget av nedbrytbare matavfallsposer er et miljøvalg – både for å redusere forbruket av plast og hindre spredning av mikroplast.

Bioposene vi benytter er de mest holdbare nedbrytbare posene som finnes på markedet. For å få best utnyttelse av avfallet har vi samlet noen tips her:

 • Unngå matavfall med mye væske, for eksempel suppe- og lapskausrester i posene.
 • Legg gjerne litt tørkepapir i bunnen av bøtta før du har oppi posen. Det hjelper til å suge opp fuktigheten. Brukt tørkepapir kan i tillegg kastes i posen.
 • Bytt pose etter 2-5 virkedager eller enda oftere dersom du har mye matavfall. Posene du har fått utdelt tilsvarer et forbruk på tre hver uke, og du får gjerne flere dersom du har behov for det.
 • Bruk gjerne en luftet kurv til posen, i stedet for en tett bøtte. Ikke bruk lokk på bøtta.
 • Oppbevar poserullen på et tørt, luftig og kjølig sted.
 • Rå fisk og rått kjøtt bør ha dobbeltemballasje – bruk to poser.
 • Vær nøye med å legge posene i dunken – ikke kast dem oppi. Posene har lettere for å gå i stykker om de kastes/slippes i dunken.
 • Posene må være knytt på en måte som gjør at de ikke lekker matavfall i dunken.
 • Husk at det viktigste du gjør er å unngå matsvinn! Mat skal spises, ikke kastes.
 • Har du mulighet til å sette matavfallsdunken på et skyggefullt sted, er det å anbefale.
 • Rengjør dunken med salmiakkvann en gang i mellom – sørg deretter for at dunken blir helt tørr før du legger matavfallsposer i dunken.

Matavfallsposene har ikke vanlige hanker, men fire løse ender. Knyt dem godt igjen før du kaster posen i beholderen din. Det viktigste du kan gjøre for å unngå problemer i matavfallsdunken er å sørge for at posen er tett og ikke for full.

Til glede og besvær
For deg som ikke har hatt sortering av matavfall tidligere, kreves det en omlegging på kjøkkenet og i kjøkkenbenken. For de fleste en etterlengtet mulighet til å ta vare på matavfallet som en gjenvinnbar ressurs, mens enkelte opplever mer sortering som ekstraarbeid og «prakk». Sortering av matavfall er nasjonalt bestemt og ikke noe vi som renovasjonsselskap eller du som eier av hus eller leilighet kan velge å ikke gjøre.

Matavfallsposene vi benytter kan du lese mer om hos produsenten Naturabiomat. ReMidt IKS har valgt posene gjennom et samarbeid med renovasjonsselskap i hele Midt-Norge. Posene er i bruk eller vil bli tatt i bruk til matavfall for alle husholdninger som dekkes av Innherred Renovasjon, Steinkjer kommune, Midtre Namdal Avfallsselskap, ReMidt, FIAS og Trondheim Renholdsverk.

Hva skjer med matavfallet etter at dunken din tømmes?
ReMidt IKs kjører alt matavfall til EcoPro AS i Verdal. Der omdannes avfallet til biogass som drivstoff i kjøretøy og biogjødsel til landbruket.
Hele prosessen i kortversjon finner du her.

Matavfall fra hytter og fritidsboliger
Per i dag mangler vi et godt distribusjonssystem for matavfallsposer til alle hytter og fritidsboliger i de 17 kommunene vi håndterer avfall fra. Matavfall fra hytter og fritidsboliger må derfor leveres i vanlige plastposer og legges i egne dunker for matavfall ved returpunkt for fritidsabonnenter. Plastposene blir fjernet maskinelt før matavfallet behandles og gjenvinnes, men plastposer som er benyttet til matavfall må gjenvinnes til energi – til forskjell fra bioposene fra private husholdninger som blir til biogass og biogjødsel.