Endring i returpunkt på Selva

Endring i returpunkt på Selva

Det er gjort noen endringer i returpunktene for hytter og fritidsboliger i området Selva i Orkland kommune. Noen returpunkter er fjernet og samlet i et større returpunkt på Selva, i nærheten av krysset Agdenesveien/Værnesveien. Det er sortering av papp/papir, glass- og metallemballasje og restavfall på det nye returpunktet.

Endringen gjøres på grunn av at ReMidt ikke lenger har tilgang på grunn der returpunkt tidligere har stått.

For noen betyr dette at det blir litt lenger avstand til returpunktet når du er på hytta. Det nye punktet er likevel plassert slik at det skal være lett tilgjengelig for alle som er på vei til eller fra hytta eller butikken. I løpet av noe tid vil alle returpunkt i Orkland kommune ha lik kildesortering på hytta som hjemme, og dette vil også berøre returpunktene i gamle Agdenes kommune i tida framover.

Returpunktene som nå blir fjernet er:
– Selva ved brannstasjonen
– Brevika, ved hyttefelt Selvli
– Brevika, ved avkjørsel til Selvli
– Brevika, ved Djupvik/Holte
– Brevika, ved Djupvikkleiva
– Brevika ved Agdenesmyran
– Valset