Omlegging av adkomst til Orkanger gjenvinningsstasjon

Omlegging av adkomst til Orkanger gjenvinningsstasjon

I forbindelse med planlagt veiarbeid på E39 ved Bårdshaug bru på Orkanger, vil det blir gjort en større omlegging av trafikken i sentrumspmrådet. Det innebærer også endringer for den som skal til gjenvinningsstasjonen på Orkanger. Når Bårdshaug bru blir helt eller delvis stengt for trafikk, blir trafikken i stedet sendt til Grønørbrua, og dermed forbi gjenvinningsstasjonen. Det er etablert doble sperrelinjer på veien over Grønørbrua og forbi innkjøringen til Orkanger gjenvinningsstasjon.

Hva betyr det for deg?

  • Det blir i vegarbeidsperioden ikke mulig å svinge inn til gjenvinningsstasjonen når du kommer over Grønørbrua fra vest. Du må dermed kjøre forbi gjenvinningsstasjonen og til rundkjøringa øst for ReMidt, der du må ta en runde og komme mot ReMidt fra øst.
  • Når du forlater gjenvinningsstasjonen blir påbudt kjøreretning til høyre, altså over Grønørbrua. Om du skal til venstre, må du altså over brua, og ta en runde i rundkjøringa vest for Grønørbrua.

Når gjelder dette?
Det er planlagt omlegging i uke 43, altså mandag 23. oktober. Omleggingen er ventet å gjelde til 1. oktober 2024.