Endringer i åpningstider i 2024

Endringer i åpningstider i 2024

Tre av våre gjenvinningsstasjoner får endringer i åpningstidene fra 1. januar 2024. Dette gjelder for Rindal, Krokstadøra (Orkland) og Meldal (Orkland).

I Rindal endres åpningsdagen fra torsdag til fredag, men tidspunkt er det samme: 09.00-16.00. Det er fortsatt åpent mandag kl 12.00-19.00 og lørdager i oddetallsuker kl 09.00-14.00.

I Meldal i Orkland kommune utvides åpningstida på mandager. Ny åpningstid er 09.00-16.00. Ingen endring de øvrige åpningsdagene – onsdag 12.00-19.00 og lørdager i partallsuker 09.00-14.00.

Krokstadøra i Orkland kommune er det åpent tirsdager fra 12.00-19.00, men vil holde stengt på lørdager.

Du finner alltid oppdaterte åpningstider for alle våre gjenvinningsstasjoner her.