Ecopro tildelt enerett for behandling av matavfall

Ecopro tildelt enerett for behandling av matavfall

Ecopro har gjort matavfall og slam til gjødsel og biogass i 12 år og fremstår i dag som en av de fremste biogassfabrikkene i Europa.

Biogassen benyttes i dag som drivstoff til bussene i Trondheim og gjødsel leveres til lokalt