Ny renovasjonsordning Mausundvær, Sula og Bogøyvær

Ny renovasjonsordning Mausundvær, Sula og Bogøyvær

Fra 1. juni tar ReMidt over innhenting av avfall på Mausundvær og Sula, og innfører samtidig full kildesortering med fire avfallsdunker og en sekk til plastemballasje. Alle husholdninger vil få utlevert nye avfallsdunker før den tid. Det er i utgangspunktet fire dunker til hver boenhet, dersom det ikke inngås avtaler om nabodeling eller hjemmekompostering.

Da har alle husstander med fastboende fått utlevert 4 nye avfallsdunker til sortering av papir/papp, matavfall, glass- og metallemballasje og restavfall, i tillegg til sekker til plastemballasje.

Tømmekalender

Det vil bli endring i tømmekalenderen i forbindelse med ny ordning. Det vil også bli nye tømmedager. Abonner på gratis sms-varsling til din mobil. Da vil du automatisk få varsling om riktig tømmedag. Har du allerede abonnert på varsel trenger du ikke gjøre det på nytt.
Du finner alltid oppdatert tømmekalender for din adresse ved å benytte søkefeltet på remidt.no Er du usikker på hvordan du skal gjøre det, kan du se på denne hjelpesiden.

Fritidsabonnenter

På samme måte som i resten av kommunen, vil det etableres returpunkt hvor du skal levere husholdningsavfallet fra din fritidsbolig. Her kan du sortere ut papir/papp, matavfall, plastemballasje, restavfall og glass- og metallemballasje. Øvrig avfall, som byggavfall, elektrisk avfall eller farlig avfall, skal leveres til gjenvinningsstasjonen på Nabeita eller til et annet godkjent mottak. Det er sendt ut brev med informasjon til alle med fritidsabonnement.

Returpunktene vil bli plassert her:
Mausundvær – ved fergeleiet
Bogøyvær – ved fergeleiet
Sula – i Føllingsveien (ved avkjørsel to)

Du kan også bestille egne dunker til din fritidsbolig mot en økning i gebyret. Du vil da få dunker tilsvarende et redusert boligabonnement, det vil si 80 liters dunk til restavfallet. Dunkene må i tilfelle stå ved kjøreruta på tømmedag. Løsningen med egne dunker er ikke tilgjengelig på Bogøyvær.

Kjørerute og veistandard

Innsamlingen vil nå bli utført av en liten renovasjonsbil som har to rom for å hente inn to avfallstyper samtidig. Den nye renovasjonsbilen er noe større enn traktoren som har vært benyttet frem til nå. På grunn av sikkerheten er vi avhengig av forsvarlige snuplasser, og rygging tillates som hovedregel ikke. Det betyr at det er flere småveier den ikke får kjørt.
Kjøreruta er bestemt ut fra standarden på veien (bredde, stigningsforhold osv.) og snumuligheter. Det ble utført en befaring i uke 12 både på Sula og Mausundvær for å se på veier og snuplasser. Ut i fra dette er det nå satt en ny kjørerute. Noen vil da få en endring av hentested.

Kart over kjørerutene

På Bogøyvær vil vi opprette et felles sett med dunker for fastboende. Dette vil bli plassert på fergeleiet. 

Ditt hentested

Det er der dunkene skal settes frem eller stå på tømmedag. Kartet viser kjøreruten der renovasjonsbilen kjører. Dunkene må settes frem på tømmedag, maksimum 5 meter fra kjøreruten. Utenom tømmedag kan dunkene stå hvor du ønsker det på din eiendom.

Sikring av dunker og dunkskjul

Dunkene må sikres mot vær og vind slik at de ikke velter og forsøpler nabolaget. Vi oppfordrer derfor til å finne gode plasseringer i le, og gjerne sette opp levegger eller skur til dunkene. 
Dersom du ønsker å bygge skur til dunkene dine, har vi laget målsatte skisser av de forskjellige dunkstørrelsene. Her kan du finne de forskjellige dunkstørrelsene med mål.

Beregn plass til dunker for fire typer avfall. Hvor stor plass dette tar, kommer an på hvilket abonnement du har. Et standardabonnement med fire 140 liters dunker trenger en bredde på i overkant av to meter.
Ønsker du å bygge et eget skjul, må du ta høyde for 4 dunker og litt ekstra plass til sekken for plastemballasje. Husk også at det skal være plass til å åpne lokket på dunken om du bygger tak.

Nabodeling

Det blir fort mange dunker med 4 på hver, og for noen kan det være vanskelig å få plass til dette. Da er det fornuftig å se på muligheten for deling av utstyr. Man kan dele selv om noen i samarbeidet komposterer og andre ikke. Blir dere enig om nabodeling må alle dunkene deles. Det er ikke mulig å dele bare noen av dunkene. Dere vil få en rabatt på 15% av et normalabonnement ved nabodeling. Nabodeling kan bestilles digitalt via vår nettside eller ved å kontakte vårt kundesenter. Les mer om samarbeid om avfallsutstyr og nabodeling.

Hjemmekompostering

Ønsker du begynne med hjemmekompostering kan du melde deg på ett av våre digitale kurs. Et kurs varer i ca. en time. Kursene annonseres på ReMidt sine nettsider og på Facebook.
Les mer om hjemmekompostering.

Hvor ofte tømmes de forskjellige dunkene?
  • Matavfall i egen dunk tømmes hver 2. uke
  • Restavfall i egen dunk tømmes hver 4. uke
  • Papp og papir i egen dunk tømmes hver 4. uke
  • Glass- og metallemballasje i egen dunk tømmes hver 6. uke
  • Plastemballasje i egen sekk hentes hver 6. uke

Restavfall blir nå tømt hver 4. uke, det betyr at du kanskje må sortere enda mer av restavfallet for å få plass i dunken. Har du bleiebarn, eller kjæledyr eller driver du med en aktivitet som skaper mye restavfall, må du kanskje gå opp i størrelse på abonnement i en periode. Har du derimot lite restavfall, kan du gå ned en størrelse. Det er størrelsen på restavfallsdunken din som avgjør ditt renovasjonsgebyr.

Matavfall skal sorteres i egne poser som du får utdelt fra ReMidt. Trenger du flere poser etter hvert, knyt en pose på matavfallsdunken så legger renovatør igjen en rull. Posene legges deretter i dunken merket matavfall. I posen kan du legge alt av matrester, skrell, tørkepapir og annet som er organisk nedbrytbart. Matavfallet blir brukt til produksjon av biogass. Restproduktet blir brukt til jordforbedring/gjødsel. Les mer om matavfall.
Dunken med matavfall vil bli tømt annenhver uke.

Glass- og metallemballasje skal legges løst i dunken, det er viktig at det ikke legges i poser. I dunken kan du legge alt av glass- og metallemballasje fra mat og drikke. Det viktige stikkordet her er emballasje, så glass og metall som ikke er emballasje må som tidligere leveres på gjenvinningsstasjonen.
Dunken med glass- og metallemballasje blir tømt hver 6. uke. Les mer om glass- og metallemballasje.