Matavfall

Ved innføring av ny renovasjonsordning får du utlevert egen dunk til sortering av matavfall. Har du avtale om hjemmekompostering får du ikke utdelt egen matavfallsdunk. Matavfall tømmes hver 2. uke hjemme hos deg.

Avfallssymbol for matavfall
Matavfall

Du vil få utdelt 3 ruller med poser til matavfall sammen med den nye dunken. Disse skal du bruke inne på kjøkkenet. Det er viktig å få på plass et godt sorteringssystem på kjøkkenet. Du får kjøpt egne kurver til matavfall i forskjellige størrelser. Husk å knyt posen godt sammen før du legger den ut i dunken.

Hva kan du legge i dunken?

Under har vi listet opp eksempel på hva du kan legge i matavfallsdunken, pluss noen eksempel på hva som ikke skal i dunken. Husk å ta ut mat som har gått ut på dato fra emballasjen, før du kaster den i matavfallet.

Ja takk:
 • Frukt, grønnsaker
 • Fisk, skalldyr
 • Kjøttrester, bein
 • Eggeskall, nøtteskall
 • Kaffegrut, – filter, vanlige teposer (teposer av nylon kastes i restavfallet)
 • Tørkepapir
 • Matrester du ikke kan spise
Nei takk:
 • Bleier
 • Mat pakket inn i emballasje
 • Mat du kan spise
 • Potteplanter og blomster
 • Annet restavfall
Hjemmekompostering

Har du avtale om hjemmekompostering vil du ikke få utdelt egen dunk til matavfall. Du vil da få en rabatt på gebyret for at du komposterer. Ønsker du å begynne med hjemmekompostering kan du melde deg på en av våre kurs. Disse annonseres på ReMidt sine hjemmesider og på Facebook. Les mer om hjemmekompostering.

Hva skjer med matavfallet?

Matavfall blir brukt som råstoff til produksjon av biogass og næringsrik gjødsel hos Ecopro i Verdal. Biogassen omdannes til drivstoff og elektrisitet, mens biogjødsel distribueres i landbruket. Ecopro er et høyteknologisk biogassanlegg som behandler matavfall på en miljøvennlig og fremtidsrettet måte. Anlegget fjerner smittefaren, reduserer luktproblematikk og gir lavere utslipp av klimagasser. Drivstoffet selges til og distribueres via selskapet Ecogas.

Ny renovasjonsordning