Glass- og metallemballasje

Ved innføring av ny renovasjonsordning i ReMidt vil alle abonnenter få utdelt en egen dunk til glass- og metallemballasje. Her skal du kun kaste rengjort emballasje av glass og/eller metall, som for eksempel syltetøyglass og hermetikkbokser. Dunken tømmes hver 6. uke. Denne ordningen er obligatorisk og kan ikke velges bort. Returpunktene for glass- og metallemballasje vil etter hvert bli fjernet.

Avfallssymbol for glass- og metallemballasje
Glass- og metallemballasje
Hva kan du legge i dunken?

Under har vi listet opp en rekke husholdningsartikler som en gjerne ønsker å kildesortere, fordelt på «ja takk» og «nei takk». Husk at emballasjen må være ren og legges løst ned i dunken, ikke bruk plastposer.

Ja takk:
 • Syltetøyglass og lignende (sauser, babymat)
 • Drikkeflasker uten pant
 • Hermetikkbokser
 • Drikkebokser av metall uten pant
 • Flaskekorker og lokk av metall
 • Tuber av metall (majones, smøreost)
 • Aluminiumsbeger og aluminiumsfolie
Nei takk:
 • Tilgriset emballasje
 • Emballasje til farlig avfall(spraybokser, malingsspann)
 • Glass og metall som ikke er emballasje :
  • Lyspærer, lysrør, batteri
  • Drikkeglass, krystall, porselen
  • Ildfaste glassformer,
  • Stekepanner, bestikk
  • Vindusruter, speil, verktøy
  • Strykejern, metallhengere
  • Leker, hagemøbler
Hvorfor bare emballasje?

Glass og metall som brukes i emballasje har ofte andre egenskaper enn det som brukes i for eksempel vindusruter, ildfastglass og sykler. I dag har vi ikke teknologi til å gjenvinne alle typer glass og metall sammen. Glass og metall som ikke har vært emballasje må fortsatt leveres til gjenvinningsstasjonen. Dagens returpunkt plassert ute i kommunene vil etter hvert bli tatt bort.

Hva skjer med avfallet?

Det sendes til et gjenvinningsanlegg på Onsøy utenfor Fredrikstad. Der driver Sirkel Glass AS et av verdens mest moderne anlegg for gjenvinning av glass- og metallemballasje.
Glass og metall kan brukes som råstoff i ny produksjon av glass- og metallprodukter, 1 kg innlevert metall kan f.eks. gi 1 kg spiker. Resirkulert glass brukes som råstoff til både Glasopor skumglass, Glava isolasjon og det eksporteres til glassverk i Europa der det lages nye glassprodukter.

Ny renovasjonsordning