Glass- og metallemballasje

Ved innføring av ny renovasjonsordning i ReMidt vil alle abonnenter få utdelt en egen dunk til glass- og metallemballasje. Her skal du kun kaste rengjort emballasje av glass og/eller metall, som for eksempel syltetøyglass og hermetikkbokser. Dunken tømmes hver 6. uke. Denne ordningen er obligatorisk og kan ikke velges bort. Returpunktene for glass- og metallemballasje vil etter hvert bli fjernet.

Avfallssymbol for glass- og metallemballasje
Glass- og metallemballasje
Hva kan du legge i dunken?

Under har vi listet opp en rekke husholdningsartikler som en gjerne ønsker å kildesortere, fordelt på «ja takk» og «nei takk». Husk at emballasjen må være ren og legges løst ned i dunken, ikke bruk plastposer.

Ja takk:
 • Syltetøyglass og lignende (sauser, babymat)
 • Drikkeflasker uten pant
 • Hermetikkbokser
 • Drikkebokser av metall uten pant
 • Flaskekorker og lokk av metall
 • Tuber av metall (majones, smøreost)
 • Aluminiumsbeger og aluminiumsfolie
Nei takk:
 • Tilgriset emballasje
 • Emballasje til farlig avfall(spraybokser, malingsspann)
 • Glass og metall som ikke er emballasje :
  • Lyspærer, lysrør, batteri
  • Drikkeglass, krystall, porselen
  • Ildfaste glassformer,
  • Stekepanner, bestikk
  • Vindusruter, speil, verktøy
  • Strykejern, metallhengere
  • Leker, hagemøbler
Hvorfor bare emballasje?

Glass og metall som brukes i emballasje har ofte andre egenskaper enn det som brukes i for eksempel vindusruter, ildfastglass og sykler. I dag har vi ikke teknologi til å gjenvinne alle typer glass og metall sammen. Glass og metall som ikke har vært emballasje må fortsatt leveres til gjenvinningsstasjonen. Dagens returpunkt plassert ute i kommunene vil etter hvert bli tatt bort.

Hva skjer med avfallet?

Det sendes til et gjenvinningsanlegg i Fredrikstad. Der driver Sirkel Glass AS et av verdens mest moderne anlegg for gjenvinning av glass- og metallemballasje.
Glass og metall kan brukes som råstoff i ny produksjon av glass- og metallprodukter, 1 kg innlevert metall kan f.eks. gi 1 kg spiker. Resirkulert glass brukes som råstoff til både Glasopor skumglass, Glava isolasjon og det eksporteres til glassverk i Europa der det lages nye glassprodukter.

Ny renovasjonsordning