Kjøreruter på Mausund og Sula

Her har vi kart med oversikt over kjørerutene til renovasjonsbilen. Hentestedet for avfallsdunkene på tømmedag skal være maksimalt 5 meter fra veikant der renovasjonsbilen kjører.

På Bogøyvær vil vi opprette et felles sett med dunker for fastboende. Dette vil bli plassert på fergeleiet.
Kjøreruter merket i grønt. Snuplass merket med rødt kryss.

Renovasjonsrute Mausundvær sør
Kart over kjørerute for Mausundvær sør
Renovasjonsrute Mausundvær nord
Kart over kjørerute Mausundvær nord
Renovasjonsrute Sula
Kart over kjørerute Sula