Hvorfor avfallsbransjen?

Hvorfor avfallsbransjen?

Vi mener at det viktigste for deg som arbeidstaker, er hvordan dine verdier, din motivasjon og din kompetanse samsvarer med arbeidsplassen din. I ReMidt er vi sikker på at hvis arbeidsplassen er i harmoni med deg, vil du vokse raskere og gjerne ut over det du tror er ditt eget potensial. Hos oss skal du få lov til å blomstre. Hos oss er det lov å være god. Hos oss er det viktig å være engasjert for miljøet. Hos oss er det lov å tenke at vi skal redde verden.

Avfallsbransjen slik den er i dag, har blitt til over relativt kort tid. På 90-tallet ble mesteparten av avfallet som kom fra befolkningen i Norge, gravd ned i fyllinger. I dag snakker vi ikke lenger om søppel. I dag snakker vi resurser som har en verdi, og noe vi må ta vare på. Parallelt med at avfallsbransjen har utviklet seg, har den digitale verden gjort store kvantesprang, og vi ser at hvis vi skal ta vår bransje til et nytt nivå, må vi nyttiggjøre oss de mulighetene som ligger i digitalisering og automatisering. Skal vi være best på dette, må vi også ha de beste folkene.

Vi må være nysgjerrige, nyskapende, ambisiøse, presterende, planmessige og strukturerte, men kanskje viktigst av alt, vi må være god på samarbeid. Og det er en av de virkelige store mulighetene i vår bransje. Vi er ikke konkurrenter i avfallsbransjen. Vi jobber for samme mål, og vi kan samarbeide. Gode idéer i ReMidt deler vi med de andre avfallsselskapene, og våre søstre deler med oss. Er ikke det fantastisk?