REDu og Trainee-ordninger

I den offentlige avfallsbransjen er vi gode på samarbeid. Et av de store samarbeidene vi har fått på plass de siste årene, er noe vi kaller REDu. Et akronym som spiller på ordene renovasjon og education. REdu er vårt felles kompetanseløft, hvor vi sammen jobber for å få flere unge til å velge en karriere i denne spennende og fremtidsrettede bransjen!

Hvert år lyser REDu ut sommerjobber, hvor hensikten er at du som student kan få 4-8 uker med full lønn, relevant erfaring innenfor ditt fagfelt og innsikt i en av Norges mest uunnværlige bransjer. I ReMidt har vi hatt fire REDu-studenter i sommerjobb for oss siden 2020:

• Zsofia var hos oss i 2020 og jobbet med vår bærekraftstrategi. I etterkant av sommerjobben, skrev hun en masteroppgave om avfallshåndtering i fremtiden.

• Hedvig var hos oss i 2021 og startet arbeidet med å bygge opp ReMidt sin Instagram-profil. I etterkant skrev hun en masteroppgave innenfor bruk av sosiale media og kommunikasjon i tett samarbeid med ReMidt.

• Magnus var hos oss i 2021 og jobbet med å fremskaffe tallgrunnlag og forslag til effektiviseringer innenfor den komplekse logistikken vår. Flere av han konklusjoner har i ettertid blitt brukt for å endre måten vi drifter logistikken vår på.

• Marte har jobbet med oss fra sommeren 2022, og har videreført jobben som Hedvig startet på året før på våre sosiale medier.

• Daniel jobbet for oss sommeren 2023 gjennom REdu. Han jobbet med å digitalisering og automatisering av våre arbeidsprosesser.

Du kan lese mer om REDu her: https://redu.no/

Trainee-trøndelag

ReMidt er medlem i Trainee-programmet til Trainee-trøndelag, og har en ambisjon om å ha minst en Trainee til enhver tid i selskapet.

Som trainee hos oss får du en unik mulighet til å starte din yrkeskarriere rett etter endt utdanning. Du får jobbe med oppgaver som er relevant for din utdanning i to år med full lønn og vanlige arbeidsbetingelser. I tillegg settes det av ressurser til et sosialt og faglig nettverk med andre som er med i trainee-ordningen i andre selskaper.

Dette er en unik mulighet for å bli godt kjent med en viktig og stor bransje, samt et interessant og mangfoldig næringsliv i Midt-Norge.

Les mer om ordningen her: https://traineetrondelag.no/