Nyansatt i ReMidt

Nyansatt i ReMidt

Christian er vårt nyeste tilskudd i selskapet. Han er opprinnelig fra Mo i Rana, men har bodd de siste 10 årene av sitt liv på Orkanger.

Av utdanning kan han vise til et fagbrev i anleggsmaskinfaget, og det meste av erfaring han har opparbeidet seg i arbeidslivet handler om anleggsbransjen og steinindustri. Før han begynte i ReMidt som prosjektleder, var han avdelingsleder i 10 år for NCC Gjølme Pukkverk.

Hvordan har du blitt tatt imot som nyansatt?

Veldig bra! Her er det mange trivelige og flinke mennesker som ønsker å hjelpe meg. Det setter jeg veldig stor pris på. Her er det mange forskjellige mennesker som har tatt imot meg med åpne armer, og det varmer selv et hjerte som banker for stein og pukk.

Hvilket inntrykk har du fått av bransjen etter den korte tiden du har vært her?

Et veldig godt inntrykk. Her er det stort engasjement, og det er viktig. En annen ting som har overrasket meg litt, er hvor kompleks denne bransjen er. Kanskje spesielt innenfor logistikk.

Hvorfor mener du at avfallsbransjen er så viktig?

Jeg tenker at avfallsbransjen handler om å ta vare på fellesskapets ressurser på best mulig måte. Det ene er selvfølgelig avfallet som vi samler inn, det andre er miljøgevinsten vi får ved å samle inn dette på riktig måte. Jeg tør ikke tenke på hvordan Norge hadde sett ut uten den systematikken vi har på avfallshåndtering.

Hva er den/de viktigste grunnene til at du ønsker å møte på jobb hver dag?

Gode kollegaer. Det har vært utrolig artig å bli kjent med så mange nye mennesker, i et så stort mangfold. Ellers blir jeg motivert av å lære nye ting, og det er det store muligheter for i denne bransjen. Og så må jeg nevne muligheten til å være med på å utvikle nye ting. Akkurat nå jobber jeg med å få i gang et verksted med alt det innebærer. Kjempespennende!

Hvordan ser du for deg framtiden til i denne bransjen?

Mitt inntrykk er at dette er en bransje som har utviklet seg mye de siste 30 årene. Men det tempoet som har vært innen utvikling kommer til å øke betraktelig de neste årene. Selvfølgelig innen digitalisering, men også med tanke på kvaliteten på ressursene vi håndterer. Det er ingen tvil om at vi trenger mange flere dyktige mennesker i denne bransjen i årene som kommer.