To nye dunker i Surnadal

To nye dunker i Surnadal

Vi har nå satt ut egen dunk til matavfall og glass- og metallemballasje til alle i Surnadal kommune. Mangler du dunker må du kontakte vårt kundesenter snarest på firmapost@remidt.no 
Nabodeling

Det blir fort mange dunker med 4 på hver, og for noen kan det være vanskelig å få plass til dette. Da er det fornuftig å se på muligheten for deling av utstyr. Ved deling av alle dunkene vil dere få en nabodelingsrabatt på 15% av et normalabonnement.

Ved nabodeling må det være lik løsning for matavfall.

 • Alle parter komposterer og får hver sine rabatter for kompostering og nabodeling.
 • Alle parter deler dunk for matavfall(og alle andre dunker) og får rabatt for nabodeling.
 • I tilfeller der noen ønsker å kompostere og den andre ønsker matdunk, kan vi gi rabatt for nabodeling, men da ikke for kompostering. De som komposterer kan fortsette med det, men vil ikke få rabatten.

Bestill nabodeling når ny ordning trer i kraft.

Tømmekalender

Det vil bli endring i tømmekalenderen i forbindelse med ny ordning. Noen vil også få nye tømmedager. Abonner på gratis sms-varsling til din mobil. Da vil du automatisk få varsling om riktig tømmedag. Har du allerede abonnert på varsel trenger du ikke gjøre det på nytt.
Du finner alltid oppdatert tømmekalender for din adresse ved å benytte søkefeltet på remidt.no Er du usikker på hvordan du skal gjøre det, kan du se på denne hjelpesiden.

Informasjonsbrosjyre om den nye ordningen – denne sendes ut til alle postkasser i uke 32.

Hvor ofte tømmes de forskjellige dunkene?
 • Matavfall i egen dunk tømmes hver 2. uke
 • Restavfall i egen dunk tømmes hver 4. uke
 • Papp og papir i egen dunk tømmes hver 4. uke
 • Glass- og metallemballasje i egen dunk tømmes hver 6. uke
 • Plastemballasje i egen sekk hentes hver 6. uke
Størrelse på abonnement
 • Det er størrelsen på restavfallsdunken din som avgjør ditt renovasjonsgebyr. De andre dunkene kan du velge forskjellige størrelser på, uten at det utgjør en forskjell i gebyret.
 • Har du bleiebarn, eller kjæledyr, er du ikke noe flink til å sortere eller har en hobby som skaper mye avfall – da må du kanskje gå opp i størrelse på abonnement. Er du derimot flink til å sortere, kan du gå ned en størrelse.
 • NB! Samarbeider du om dunker i dag videreføres denne ordning.
Verdt å legge merke til i ny renovasjonsforskrift.
 • Dunk til matavfall – alle som ikke har avtale om hjemmekompostering vil nå få utdelt en egen dunk til matavfall. Les mer om matavfall og poser til matavfall
 • Dunk til glass- og metallemballasje – alle vil nå få utdelt en egen dunk til glass- og metallemballasje. Les mer om hvordan du skal sortere glass- og metallemballasje.
 • Størrelsen på restavfallsdunken avgjør gebyret . Papirdunken kan du velge større enn restavfallet uten å betale ekstra. Matavfall og dunk til glass- og metallemballasje tilbys kun i en størrelse.
 • Rabatt for nabodeling – Med mer sortering og flere dunker, kan det være fornuftig å ta en prat med naboen for å samarbeide om deling av dunker. Om dere samarbeider om større dunker, får dere rabatt på 15% av normalabonnementet. Alle dunker må deles for å få rabatten. Les mer om samarbeid og nabodeling.
 • Rabatt for hjemmekompostering – du får 15% rabatt av et normalabonnement ved å inngå avtale om hjemmekompostering. Du kan delta på et av våre digitale kurs med opplæring om kompostering. Deretter skriver du under på en avtale. Da vil du ikke få utdelt matavfallsdunk og du får reduksjon i gebyret. Les mer om hjemmekompostering.
 • Hentested – dette er der dunken skal stå på tømmedag. Utenom dette kan du oppbevare dine dunker hvor du ønsker på din eiendom. Punktet på kartet viser hvor renovasjonsbilen kjører forbi din eiendom.
 • Returpunkt for fritidsrenovasjon – disse punktene er det kun de som betaler ett fritidsabonnement som kan bruke.
 • Alle boenheter skal ha et eget abonnement. Som boenhet regnes bolig, leilighet, hybel, fritidsbolig og hytte, som er over 15 m2. Enheten skal gi rom for matstell og hvile og bofunksjonen skal være det sentrale. Har du en boenhet som ikke er i bruk kan du søke om fritak

Les gjeldende lover og forskrifter