Ny renovasjonsordning i Rennebu kommune

Ny renovasjonsordning i Rennebu kommune

ReMidt har nå innført ny kildesorteringsordning, med sortering av fem avfallstyper i alle eierkommuner.
Tømmekalender

Det vil bli endring i tømmekalenderen i forbindelse med ny ordning. Noen vil også få nye tømmedager. Abonner på gratis sms-varsling til din mobil. Da vil du automatisk få varsling om riktig tømmedag. Har du allerede abonnert på varsel trenger du ikke gjøre det på nytt.
Du finner alltid oppdatert tømmekalender for din adresse ved å benytte søkefeltet på remidt.no Er du usikker på hvordan du skal gjøre det, kan du se på denne hjelpesiden.

Nabodeling

Det blir fort mange dunker med 4 på hver, og for noen kan det være vanskelig å få plass til dette. Da er det fornuftig å se på muligheten for deling av utstyr. Man kan dele selv om noen i samarbeidet komposterer og andre ikke. Blir dere enig om nabodeling må alle dunkene deles. Det er ikke mulig å dele bare noen av dunkene. Dere vil få en rabatt på 15% av et normalabonnement ved nabodeling. (Dersom du har nabodeling allerede, vil du automatisk få videreført dette med ny renovasjonsordning). Les mer om samarbeid om avfallsutstyr og nabodeling.

Bestill nabodeling

Informasjonsbrosjyre om ny renovasjonsordning i Rennebu kommune

Nytt skur til dunkene

Planlegger du å lage et eget skur til dine avfallsdunker? Her kan du finne de forskjellige dunkstørrelsene med mål.

Avtale om hjemmekompostering
  • Har du en gyldig avtale om hjemmekompostering med ReMidt, vil du ikke motta egen dunk til matavfall. Du har da en rabatt på gebyret for at du komposterer.
  • Ønsker du å avslutte kompostavtalen og få utdelt egen matavfallsdunk må du melde inn dette til vårt kundesenter. Rabatten vil da bortfalle.
  • Ønsker du begynne med hjemmekompostering kan du melde deg på ett av våre kurs. Disse annonseres på ReMidt sine nettsider og på Facebook.
  • Les mer om hjemmekompostering.
Hvor ofte tømmes de forskjellige dunkene?
  • Matavfall i egen dunk tømmes hver 2. uke
  • Restavfall i egen dunk tømmes hver 4. uke
  • Papp og papir i egen dunk tømmes hver 4. uke
  • Glass- og metallemballasje i egen dunk tømmes hver 6. uke
  • Plastemballasje i egen sekk hentes hver 6. uke

Restavfall blir nå tømt hver 4. uke, det betyr at du kanskje må sortere enda mer av restavfallet for å få plass i dunken. Har du bleiebarn, eller kjæledyr eller driver du med en aktivitet som skaper mye restavfall, må du kanskje gå opp i størrelse på abonnement i en periode. Har du derimot lite restavfall, kan du gå ned en størrelse. Det er størrelsen på restavfallsdunken din som avgjør ditt renovasjonsgebyr.

Matavfall skal sorteres i egne poser som du får utdelt fra ReMidt. Trenger du flere poser etter hvert, knyt en pose på matavfallsdunken så legger renovatør igjen en rull. Posene legges deretter i dunken merket matavfall. I posen kan du legge alt av matrester, skrell, tørkepapir og annet som er organisk nedbrytbart. Matavfallet blir brukt til produksjon av biogass. Restproduktet blir brukt til jordforbedring/gjødsel. Les mer om matavfall.
Dunken med matavfall vil bli tømt annenhver uke.

Glass- og metallemballasje skal legges løst i dunken, det er viktig at det ikke legges i poser. I dunken kan du legge alt av glass- og metallemballasje fra mat og drikke. Det viktige stikkordet her er emballasje, så glass og metall som ikke er emballasje må som tidligere leveres på gjenvinningsstasjonen.
Dunken med glass- og metallemballasje er obligatorisk og kan ikke velges bort. Den blir tømt hver 6. uke. Les mer om glass- og metallemballasje.