Ny renovasjonsordning i Rennebu kommune

Ny renovasjonsordning i Rennebu kommune

I Rennebu innfører vi ny renovasjonsordning i september. Du vil motta mer informasjon når vi nærmer oss, i mellomtiden finn ut litt mer om hva som kommer i teksten under.
Nabodeling

Det blir fort mange dunker med 4 på hver, og for noen kan det være vanskelig å få plass til dette. Da er det fornuftig å se på muligheten for deling av utstyr. Man kan dele selv om noen i samarbeidet komposterer og andre ikke. Blir dere enig om nabodeling må alle dunkene deles. Det er ikke mulig å dele bare noen av dunkene. Dere vil få en rabatt på 15% av et normalabonnement ved nabodeling. (Dersom du har nabodeling allerede, vil du automatisk få videreført dette med ny renovasjonsordning). Les mer om samarbeid om avfallsutstyr og nabodeling.

Bestill nabodeling

Informasjonsbrosjyre om ny renovasjonsordning i Rennebu kommune

Nytt skur til dunkene

Planlegger du å lage et eget skur til dine avfallsdunker? Her kan du finne de forskjellige dunkstørrelsene med mål.

Avtale om hjemmekompostering
  • Har du en gyldig avtale om hjemmekompostering med ReMidt, vil du ikke motta egen dunk til matavfall. Du har da en rabatt på gebyret for at du komposterer.
  • Ønsker du å avslutte kompostavtalen og få utdelt egen matavfallsdunk må du melde inn dette til vårt kundesenter. Rabatten vil da bortfalle.
  • Ønsker du begynne med hjemmekompostering kan du melde deg på ett av våre kurs. Disse annonseres på ReMidt sine nettsider og på Facebook.
  • Les mer om hjemmekompostering.
Hvor ofte tømmes de forskjellige dunkene?
  • Matavfall i egen dunk tømmes hver 2. uke
  • Restavfall i egen dunk tømmes hver 4. uke
  • Papp og papir i egen dunk tømmes hver 4. uke
  • Glass- og metallemballasje i egen dunk tømmes hver 6. uke
  • Plastemballasje i egen sekk hentes hver 6. uke