Ny renovasjonsforskrift for Kristiansund kommune

Ny renovasjonsforskrift for Kristiansund kommune

Med virkning fra 1. juli 2021 ble det innført ny renovasjonsforskrift i Kristiansund kommune. Forskriften ble vedtatt av bystyret i Kristiansund 19.11.2020 i sak 97/20.

Les renovasjonsforskriften på Lovdata.

Renovasjonsforskriften legger rammer for hvilke tjenester som skal tilbys innbyggerne i kommunen. I den nye forskriften legges det blant annet opp til følgende rabattmuligheter:

  • Nabodelingsrabatt: Dersom du går sammen med en eller flere naboer om å samarbeide om dele dunker, gis alle i samarbeidet 15% rabatt på gebyret.
  • Komposteringsrabatt: Den som driver hjemmekompostering, og som har deltatt på et kurs i regi av ReMidt, kan få 15 % rabatt på renovasjonsgebyret etter inngått avtale om hjemmekompostering. De som har slik ordning, vil ikke få egen dunk til matavfall. Egne regler gjelder for komposteringsrabatt for den som har samarbeid/nabodeling