Møt Erik

Møt Erik

Erik er har sin cand. mag-grad fra NTNU, hvor han studerte mediepedagogikk, medievitenskap, nordisk språk, historie og kulturforståelse. Han har jobbet i bransjen siden september 2017.

Jeg er kommunikasjonsleder i ReMidt og jobber med kommuikasjon. Det betyr at jeg jobber mediehenvendelser, nettsider, sosiale medier og mye av den øvrige informasjonen som skal til kundene. Ut over det jobber jeg med holdningsskapende arbeid gjennom skoleopplegget «ReMidt-skolen» i samarbeid med Ungt Entreprenørskap.

Hva er den/de viktigste grunnene til at du ønsker å møte på jobb hver dag?

Tre ting: Det er en spennende bransje, jeg synes det er artig å kommunisere med kolleger og innbyggere, og trives med å være en del av et kollegialt og utviklende arbeidsmiljø.

Hvilke tanker har du om bransjen du jobber i?

Det forbruket vi har i samfunnet i dag, krever at vi må gjenvinne avfallet vårt slik at det blir til nye ressurser og råstoff. Det vil kreve mer av oss i tiden framover. Er dette den viktigste bransjen av alle i framtida? Kanskje… Vi må i allefall være gode på å få folket med oss. Det er det vi jobber med hver dag både i forbindelse med innsamling hjemme hos folk, levering til gjenvinningsstasjoner, henvendelser til kundesenteret, oppsøkende virksomhet og alle andre kundemøter.