Strandrydding 2020

Strandrydding 2020

Både av hensyn til restriksjoner på å samle mange til dugnad, samt kapasitet til å ta imot herreløst avfall på ReMidt sine gjenvinningsstasjoner ber vi alle om å utsette planlagte strandryddeaksjoner til høsten.

Avfallsselskap og gjenvinningsstasjoner må nå først og fremst utføre sine kritiske samfunnstjenester i form av transport og behandling av avfall fra husholdninger, sykehus, i det offentlige rom m.m.

Hold Norge Rent ber alle om å respektere eventuelle beskjeder fra avfallsselskap og kommuner om begrenset eller ingen kapasitet til å håndtere eierløst avfall i denne perioden.

Hvis dere rydder, og mellomlagrer innsamlet avfall, er det viktig å sikre dette avfallet. Unngå at avfallet havner på avveie på nytt, og at lagringsplassene ikke blir villfyllinger.

For øvrig er det viktig å følge helsemyndighetenes anbefalinger og respektere myndighetenes restriksjoner.

ReMidt ber om forståelse for at vi foreløpig ikke kan ta imot eller hente strandryddeavfall. Vi kommer tilbake med mer informasjon når denne krisen er over.

Les mer om strandrydding på Hold Norge rent sine sider.