Strandrydding 2020

Strandrydding 2020

Både av hensyn til restriksjoner på å samle mange til dugnad, samt kapasitet til å ta imot herreløst avfall på ReMidt sine gjenvinningsstasjoner ber vi alle om å utsette planlagte strandryddeaksjoner til høsten.

Avfallsselskap og gjenvinningsstasjoner må nå først og fremst utføre sine kritiske samfunnstjenester i form av transport og behandling av avfall fra husholdninger, sykehus, i det offentlige rom m.m.

Hold Norge Rent ber alle om å respektere eventuelle beskjeder fra avfallsselskap og kommuner om begrenset eller ingen kapasitet til å håndtere eierløst avfall i denne perioden.

Hvis dere rydder, og mellomlagrer innsamlet avfall, er det viktig å sikre dette avfallet. Unngå at avfallet havner på avveie på nytt, og at lagringsplassene ikke blir villfyllinger.

For øvrig er det viktig å følge helsemyndighetenes anbefalinger og respektere myndighetenes restriksjoner.

ReMidt ber om forståelse for at vi foreløpig ikke kan ta imot eller hente strandryddeavfall.

Strandryddeuka 5. – 20. september

Les mer om strandrydding på Hold Norge rent sine sider.