Nyåpning av gjenvinningsstasjonen på Averøy

Nyåpning av gjenvinningsstasjonen på Averøy

Onsdag 9. februar kl. 9:00 blir det nyåpning av gjenvinningsstasjonen på Kårvåg med snorklipping, kaffe og kake. Gjenvinningsstasjonen er fortsatt å finne i Miljøveien 25.

Det er nå åpnet opp et helt nytt område for sortering på gjenvinningsstasjonen. Her har det kommet opp nye avfallstypeskilt ved containerne og flere informasjonsskilt som skal gjøre det lettere for deg som kunde å sortere avfallet enkelt og riktig. Det er også satt opp bedre belysning som gjør hele området oversiktlig i den mørke tida. I tillegg har vi fått på plass en egen ombruksbod hvor du kan sette igjen eller ta med deg gjenstander.

Ombruksbod – sett igjen eller ta med

Her kan du legge igjen gjenstander du ikke har bruk for, men som du tenker andre kan ha nytte av.

Regler for ombruksboden:

  • Alle gjenstander i ombruksboden er gratis.
  • Dessverre har vi ikke mulighet til å ta imot gjenstander som går på strøm eller batteri. F.eks. lamper, skjermer, ovner og kjøkkenmaskiner.
  • Tekstiler kan dessverre ikke leveres i ombruksboden. De skal leveres i tekstilboksene på gjenvinningsstasjonen.
  • Gjenstander som er ødelagt eller har sprekker skal ikke settes igjen.
  • Alt som settes igjen skal være helt, rent og funksjonelt.
Nye åpningstider:

I forbindelse med nyåpningen utvider vi også åpningstidene den 9. februar. Stasjonen vil nå blant annet holde åpent hver andre lørdag i måneden.

Mandag 12-19
Onsdag 09-16
Lørdag* 09-14 (* i oddetallsuker)

Det er fortsatt fri levering av avfall på gjenvinningsstasjonen fra husholdningene, herunder alle hytter og fritidseiendommer. Husk at restavfall må leveres i gjennomsiktige sekker.
Næringsvirksomheter kan i åpningstiden også levere avfall til gjenvinningsstasjonen, men da mot et vederlag.