Mobil gjenvinningsstasjon Korsvegen, Melhus

På Korsvegen i Melhus kommune er det en ordning med mobil gjenvinningsstasjon på bestemte datoer. Da kommer vi med containere for ulike typer avfall, inkludert farlig avfall. I 2020 er dette satt opp på følgende datoer – alle dager kl 15.00-19.00:

Uke 11Tirsdag 10. mars
Uke 15Tirsdag 7. april
Uke 17Tirsdag 21. april
Uke 19Tirsdag 5. mai
Uke 21Tirsdag 19. mai
Uke 23Tirsdag 2. juni
Uke 25Tirsdag 16. juni
Uke 27Tirsdag 30. juni
Uke 29Tirsdag 14. juli
Uke 31Tirsdag 28. juli
Uke 33Tirsdag 11 . august
Uke 35Tirsdag 25. august
Uke 37Tirsdag 8. september
Uke 39Tirsdag 22. september
Uke 42Tirsdag 13. oktober
Uke 46Tirsdag 10. november
Uke 50Tirsdag 8. desember