Mobil gjenvinningsstasjon Korsvegen, Melhus

På Korsvegen i Melhus kommune er det en ordning med mobil gjenvinningsstasjon på bestemte datoer. Da kommer vi med containere for ulike typer avfall, inkludert farlig avfall. I 2021 er dette satt opp på følgende datoer – alle dager kl 15.00-19.00:

Uke 3Tirsdag 19. januar
Uke 7Tirsdag 16. februar
Uke 11Tirsdag 16. mars
Uke 15Tirsdag 13. april
Uke 17Tirsdag 27. april
Uke 19Tirsdag 11. mai
Uke 21Tirsdag 25. mai
Uke 23Tirsdag 8. juni
Uke 25Tirsdag 22. juni
Uke 27Tirsdag 6. juli
Uke 29Tirsdag 20. juli
Uke 31Tirsdag 3. august
Uke 33Tirsdag 17 . august
Uke 35Tirsdag 31. august
Uke 37Tirsdag 14. september
Uke 39Tirsdag 28. september
Uke 42Tirsdag 19. oktober
Uke 46Tirsdag 16. november
Uke 50Tirsdag 14. desember