Renovasjonstilbud i øyrekka (Gjæsingen og Sørburøya)

Med virkning fra 1. januar 2022 blir øyrekka (Gjæsingen og Sørburøya) inkludert i renovasjonsordningen som gjelder i Frøya kommune. Det betyr at både husholdninger og hytter/fritidseiendommer får tilgang på dunker for kildesortert avfall. Dette er i tråd med felles renovasjonsforskrift for ReMidt IKS, som også er vedtatt av Frøya kommune. Renovasjonsordningen er allerede innført, men blir formalisert med gebyr fra årsskiftet gjennom et tilgangsbrev fra ReMidt IKS.

Dunker for avfallet er allerede plassert i samlepunkt på kaiområdet. På grunn av at det er felles dunker, vil samtlige fastboende få rabatt på renovasjonsgebyret for å dele dunker med øvrige innbyggere.

Alt avfall som ikke skal i dunkene, må leveres til en av våre gjenvinningsstasjoner. Det er ikke tillatt å hensette avfall utenfor dunkene.