Hva kan og kan ikke leveres på Korsvegen?

Kan leveres:
Hageavfall
Fremmede arter
Trevirke og impregnert trevirke
Papp/papir
Metall
Elektronikk og elektrisk avfall
Gips
Plast
Farlig avfall
Restavfall (brennbart og ikke brennbart)
Glass- og metallemballasje
Kan ikke leveres (eksempel på avfallstyper – må leveres til Hofstad, Støren eller Orkanger):
Landbruksplast
Dekk med og uten felg
Vinduer
Asbest/eternitt
Jord, stein, fyllmasse
Fritidsbåter
Smittefarlig avfall/risikoavfall (gule bokser)
PP-sekk
Betong med og uten armeringsjern