Hvorfor må dere flytte fra Hagelin?

Dagens tomteareal på Hagelin vil ikke tilfredsstille kravene for en fremtidig drift. Det er ikke plass til å utvide anlegget for å få bedre sortering og trafikkflyt. Trafikkavviklingen på Hagelin er  ikke optimal. I dag har vi drift på to sider av en hovedvei med stadig økende trafikk til skoler og idrettsanlegg. Trafikken til gjenvinningsstasjonen har også økt etter at det ble fri levering.

Det ble i 2022 utført en kapasitetsvurdering av Hagelin av konsulentfirmaet WSP, der de konkluderte med at vi må finne en bedre egnet tomt.