Har dere vurdert andre tomter enn Pilotveien?

Ja, det har vi. I 2017 ble det gjort en vurdering av tomter som kunne egne seg til nytt anlegg. Den gangen ble det vedtatt å gå videre med Hagelin. I etterkant av dette ble ReMidt stiftet. Det ble fri levering på stasjonen noe som førte til en stor økning i antall besøkende til anlegget. Samtidig har aktiviteten i området rundt Hagelin, med idrettsanlegg og skoler økt i forhold til 2017.

Etter en kapasitetsvurdering av Hagelin i 2022, ble alternativene og vurderingene fra 2017 tatt opp igjen på nytt. De tre alternativene var: Pilotveien, Sødalen og Husøya. Styret i ReMidt valgte da å gå videre med Pilotveien.