Hva er et lukket anlegg?

På Sirkulærparken snakker vi om en lukket omlastingshall. Her skal bilene som skal inn og ut av hallen kjøre via en sluse for å komme inn i hallen. Det betyr at bilene må gjennom to porter for å komme inn/ut av omlastingshallen. Den første porten åpnes og bilen kjører inn i slusen. Porten bak bilen lukkes før neste port foran bilen åpnes. Når bilen er inne i hallen skal begge portene være lukket. Alle inn/utkjøringer til hallen blir via sluser. Les mer om dette i presentasjonen av Sirkulærparken lengre opp på siden.

Gjenvinningsstasjonen i Sirkulærparken vil ikke være et lukket anlegg.